Skerdžius

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

Rasynis apie skerdziu. Rasynis apie skerdziu.

Lapinas - pagrindinis V.Krėvės apsakymo,, Skerdžius “ veikėjas, šiaudinės pastogės žmogus. Jo paveikslas išryškėja iš autorinio aprašymo, šalutinių veikėjų pasisakymų, dialogų. Lapinas - seniausias Pagirių sodžiaus gyventojas. V.Krėvė tai pabrėžia apsakymo pradžioje pateikdamas jo portretą : ,, … stiprus nors žemo ūgio, bet drūtas kaip stipriai žemėn įaugęs seno ąžuolo apsamanojęs kelmas, visas apžėlęs ir žilas it žydinti obelis, seniausias visų tame kaime gyvenančių senelių “. Šis senelis - skerdžius. Jo rankose dažniausiai yra skerdžiaus ragas, botagas, pypkė. Skerdžių visas kaimas vadina Lapinu. Neaišku, ar tai senio pavardė ar pravardė. Iš tikrųjų senasis skerdžius gudrus kaip lapinas, nors jį ,, visi abduluodavo, kvailučiu vadindavo…” Lapinas - dūminių pirkaičių laikų žmogus. Jis patenkintas tuo, ką turi. Jam nebūdingas naudos, turto siekimas. Jis moka džiaugtis gyvenimu. Gyvenimo džiaugsmą Lapinui pirmiausia teikia gamta. Skerdžius - gamtos žmogus. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis praleidžia gamtoje. Gamta - antrieji jo namai. Be gamtos, o ypač be miško, skerdžius neįsivaizduoja laimingo savo gyvenimo. Jis su didžiule meile, poetiškai kalba apie mišką: ,, Čia tau ir kuoja pašvokščia, ir epušė lapais paskambina, ir eglė pasiūbuoja, ir berželis, kasas taisydamas, pakušta. Čia ir paukštukai… Ne, be miško niekur nėra gero, kad net ir Amerika ten bebūtų “....