Silicis elektronikoje

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

KVANTINĖS ELEKTRONIKOS DARINIAI AKYTOJO SILICIO
PAGRINDU


Prietaisai, pagaminti silicio pagrindu, vyrauja mikroelektronikos pramonės gaminių tarpe dėl
bazinės med.iagos pigumo. Todėl silicis yra labiausiai pageidaujama med.iaga gaminant bet
kokį naują elektronikos prietaisą, kuris turėtų integruotis su esamais mikroelektroniniais lustais
ar kita aparatūra. Tai galioja ir optoelektroniniams prietaisams, kurie sudaro jungiamąją grandį
tarp elektronikos, fotonikos ir optinio ry.io sričių. Dauguma optoelektronikos elementų, tokių
kaip .viesolaid.iai bei moduliatoriai, gali būti pagaminti i. silicio. Tačiau silicio
optoelektronikos idėjos įgyvendinimui trūksta pagrindinės grandies . efektyvaus .viesos .altinio
i. silicio (ar bent did.iąja dalimi silicio pagrindu). Jeigu pavyktų sukurti silicio lazerį naudojant
įprastinę silicio technologiją, tai .is pasiekimas darytų mil.ini.ką įtaką puslaidininkių pramonės,
informacinių technologijų technikos bei telekomunikacijos sistemų ateičiai. Tačiau kristalinis
silicis dėl savo fundamentinių savybių, tokių kaip energetinių juostų struktūra, lemianti
netiesioginius rekombinacinius .uolius tarp laidumo juostos ir valentinės juostos ekstremumų, ir
kitų, yra neperspektyvi med.iaga gauti .viesos stiprinimą. Dėl vyraujančios tarpjuostinės
smūginės nepusiausvyrųjų krūvininkų rekombinacijos, spinduliuotės kvantinis...