Sibiras

Istorijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Sibiras rasinys. Sibiras rasinys.

Pažįstame daug žmonių , kurie buvo ištremti toli nuo tėvynės, į Sibiro gilumą, iš kurių dauguma ir nesugrįžo į gimtąją žemę. Vienas iš mums artimų žmonių - dėdė Kazimieras Miliauskas. Jis gimė 1939 metų kovo antrą dieną, tuo metu, kai prasidėjo neramumai Lietuvoje. 1940 metų birželio viduryje į mūsų Lietuvą įžengė SSRS kariuomenė. Ginkluoti Sovietų kariai važiavo per Lietuvą tankais ir sunkvežimiais.
Tuo metu dėdei Kazimierui buvo devyneri metai. 1948 metų gegužės dvidešimt antrą dieną, trečią valandą ryto į jų namus įsibrovė rusų kariai. Jis net nepagalvojo, kad paskutinį kartą sėdi ant savo lovos. Nežinojo, kad namų daugiau nepamatys, o bus tiktai vagonai. Išėjo visi vienmarškiniai, tik mama suspėjo pasiimti vos kelis būtiniausius daiktus.
Nepraėjus nė pusvalandžiui, jie buvo sulaipinti į gyvulių vagoną, kuris buvo pilnas žmonių. Vagonuose buvo gan tvanku, visi langai ir plyšiai buvo užkalti. Jie net nenutuokė, į kurį pasaulio kraštą buvo vežami. Tad prasidėjo ilga ir varginanti kelionė. Jų kelionė, trukusi apie mėnesį, baigėsi tiktai birželio mėnesio pabaigoje. Juos apgyvendino Irtkutsko srityje - barake. Jame gyveno šeimos, su kuriomis teko dalytis tuo pačiu stogu. Kazimiero dėdę įdarbino daryti statines. Algos užtekdavo, kad pamaitintų savo šeimą. Turėjo pasisodinę, daržovių.
Ilgais, nykiais ir šaltais žiemos vakarais prie balanos šviesos jie žaisdavo...