Senoves kinijos civilizacijos raida

Konspektas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Kinijos civilizacija referatas. Kinijos civilizacija konspektas. Kinijos civilizacija referatas. Kinijos civilizacija konspektas.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kinijos_istorija
Kinijos civilizacija yra viena seniausių pasaulyje. Rašytiniai Kinijos istorijos šaltiniai siekia 1500 pr. m. e
Pagrindiniai civilizacijos židiniai formavosi prie Chuanchės (Geltonosios) ir Jangdzės (Mėlynosios) upių. Kinijoje atsiradusios paveldimosios dinastijos sukūrė biurokratinę sistemą, kuri didele dalimi rėmėsi konfucianizmu. Kiniją vienijo rašytinė kalba, o šnekamieji vietiniai dialektai smarkiai skyrėsi vienas nuo kito.
Turinys
• 0 Mitinis pasaulio atsiradimas
• 1 Periodizavimas
• 2 Priešistorė
• 3 Mitinė istorijos pradžia
• 4 Sia (Xia) ir Šang (Shang)
• 5 Džou (Zhou) dinastija
• 6 Čin (Qin) dinastija: Kinijos suvienijimas
• 7 Han dinastija
• 8 Kinijos "viduramžiai"
• 9 Sui dinastija
• 10 Tang dinastija
• 11 Song dinastija
• 12 Juan (Yuan) dinastija
• 13 Ming dinastija
• 14 Čing (Qing) dinastija
• 15 Kinija XX a.
Mitinis pasaulio atsiradimas
Pagal legendą, pradžioje tebuvo tamsa ir chaosas. Tada radosi didelis kiaušinis, kurį veikė dvi priešingos jėgos, yin-yang. Jų poveikyje susitvėrė pangu, ir kiaušinis sutrūko. Viršutinė dalis sudarė dangų, o apatinė žemę.
Pangu vaizduotas įvairiai. Kartais kaip nykštukas su dviem ragais, apsirengęs odiniais drabužiais ar lapais. Vienoje rankoje gali laikyti kūjį, o kitoje kaltą, arba, galbūt, yin ir yang, arba Saulę ir Mėnulį. Jį dažnai lydi 4 antgamtiniai gyvūnai: feniksas, drakonas, vienaragis ir vėžlys.
Pangu augo sparčiai kasdien padidėdamas 6-10 pėdų. Jis kaltu kalė erdvėje skriejantį didelį granito gabalą - ir taip išsiplėtė Visata. Po 18 tūkst. metų jis pagaliau atskyrė dangų ir žemę. Tada jo kūnas suiro.
Jo galva virto kalnais, kvėpavimas vėju ir debesimis, kairė akis Saule, o dešinė Mėnuliu, barzda žvaigždėmis, galūnės pasaulio ramščiais, kraujas upėmis, o gyslos ir raumenys žemės klodais, mėsa dirva, oda ir plaukai medžiais ir augalija, seilės perlais, kaulų čiulpai brangakmeniais, prakaitas lietumi. O iš jo parazitų kilo žmonės.
Pasaulį Pangu padalino į yin, Vakarų motiną, ir yang, Rytų valdovą. Iš šių dviejų priešybių atsirado dangiškieji imperatoriai, po kurių sekė žemiškieji valdovai.
Nu-Gua, deivė pasaulio tvėrėja, sukūrusi žmones iš geltonosios žemės po to, kai buvo atskirti Dangus ir Žemė. Kadangi tai buvo labai kruopštus ir daug laiko užimantis darbas, ji panardino virvę į purvą ir tada suko ją aplink save. Neužilgo žemė aplink ją buvo apdrabstyta purvo gabalais. Iš rankomis lipdytų figūrų kilo kilmingieji ir turčiai, o iš purvo gabalų - vargšai ir paprasti žmonės....