Senosios civilizacijos

Konspektas
 5
Microsoft Word 33 KB
2 puslapiai

SENOSIOS CIVILIZACIJOS

Civilizacijos Laikotarpis Teritorija Pasiekimai Pastabos
1. Babilono XIX a. Pr. Kr. „Tamsusis laikotarpis“ 1750-1729 m. Pr. Kr. „Naujoji Babilonystės karalystė“ 626-539 m. Pr. Kr. Mesopotamijoje Sukūrė astrologijos mokslą; sudarė įstatymų sąvoką; pastatė miestą stebuklą – Babiloną; metus suskirstė į 12mėn. Perėmė šumerų raštą, tačiau gerokai jį praplėtė; taip pat garbino dievus, siekiančius šumerų laikus, tik pakeitė jų pavadinimus.
2. Šumerų – Akadų IV tūkst. M. Pr. Kr. Tarp tigro ir Eufrato upių slėnių; Sukūrė raštą – dantiraštį; parašyta seniausia epinė poema apie Gilgamešą; teisinę sistemą; steigė mokyklas Šumerų kultūra per savo gyvavimo laikotarpį pasiekė tokį aukštą lygį, kad jokia invazija nepajėgė jas sunaikinti, todėl daugelis užkariautojų tautų pasisavino daug šumerų kultūros laimėjimų
3. Egipto Archajinis
3000-2650 m. Pr. Kr.
Senoji valstybė 2650-2150 m. Pr. Kr.
Naujoji valstybė 1539-1075 m. Pr. Kr.
Vėlyvasis
525-332 m. Pr. Kr. Egiptas – aukštutinis ir žemutinis; palei Nilo upės slėnį Sukūrė hieroglifų raštą, statė piramides; sudarė kalendorių; mokėjo atlikti 4 matematinius veiksmus; skaičiavo trupmenomis Nilo pastovumas galėjo būti viena iš priežasčių, dėl kurios Egiptą buvo lengviau suvienyti – šalis nebuvo susiskaldžiusi į daugybę miestų. Nilo slėnis buvo pakankamai izoliuotas, tad retai įsiverždavo užpuolėjai.
4. Heleninė XIII – XII a. Pr. Kr. Apėmė Graikiją ir Romą Sukūrė poemas „Iliada“ ir „Odisėja“; olimpinių žaidynių pradžia; sukurta demokratinė santvarka; Civilizacijos raidą lėmė visuomeninės aplinkybės bei gamtos ir geografinės sąlygos; žemės plotas; palankios sąlygos jūrų komunikacijoms

5. Indo III tūkst. m. pr. Kr. Indo slėnyje, Gango Indo ir upių pakraščiuose. Pirkliai naudojo akmeninius antspaudus;...