Seksas žmogaus gyvenime

Referatas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

2002
SEKSAS ŽMOGAUS GYVENIME

Turinys
1. Jaunimo lytinio gyvenimo psichohigiena.
2. Sutuoktinių lytinio gyvenimo psichohigiena.
3. Sąlyginių refleksų vaidmuo lytiniame gyvenime.
4. Išorinių aplinkybių įtaka lytiniame gyvenime.
5. Nesantuokiniai lytiniai gyvenimai.
6. Lytinis potraukis ir psichika.
7. Išvada.

Jau daugiau kaip ketvirtis šimtmečių JAV viešosios mokyklos yra
visiškai atmetę vertybinio bei moralinio auklėjimo idėją – išnyko malda,
Šv. Rašto skaitymas, Kalėdų bei Velykų renginiai. Dar daugiau – išnyko
siekimas ugdyti asmenybę ar charakterį. Vietoj to buvo bandoma įdiegti
socialinio prisitaikymo techniką, kurios vaisius šiuo metu yra seksualinės
informacijos išplėtimas ir narkotikų vartojimo demonstravimas klasėse.
Reikia pailiustruoti seksualinio švietimo nuosmukį. Seniau tokie sekso
kursai buvo dėstomi tik kai kuriose aukštosiose mokyklose. Pasigirdo
balsai, kad tai daroma per vėlai, ir sekso kursai buvo įvesti vidurinėse
mokyklose. Lytinis palaidumas, deja, augo, nes vertybiniai ir moraliniai
seksualumo atspindžiai buvo atmesti. Ko yra mokoma, to ir išmokstama.
Tvirtinimas “per vėlu” kartojosi. Lytinis švietimas daug kur buvo įvedamas
į pradžios mokyklą, galop – į pirmąją klasę. Lytiniai santykiai bei
iškrypimai, deja, padažnėjo. Surastas kitas “modernus” atsakymas: reikia
demonstruoti seksualinius iškrypimus, kad mokiniai tikrai žinotų, kas yra
vertinga. Nors daug visokių baisybių dauguma vaikų buvo matę televizijoje.
Mokykla taip ir nesurado priemonių seksualiniam bręstančio jaunimo
palaidumui sumažinti.
Nedaug geresnė situacija ir namuose, kur vaikus pradėjo auklėti
televizijos jau “išauklėta” karta. Prisiminkime, kad televizija, kaip ir
kitos viešosios informacijos priemonės, labai sumažino namų privatumą.
Sekso propagavimas beveik neturi ribos – tai kasdieninis vaiko ir jaunuolio
penas kone nuo lopšio dienų. Jau daugiau kaip prieš dvidešimtį metų
moksliniai tyrimai aiškiai parodė, kad televizija yra tik kiek sušvelninta
dresūros forma, sustiprinama emocine įtampa bei pasitenkinimu. Turėdami
laisvę, mokyklinio amžiaus vaikai ir kitokių negerovės pripildytas
programas. Televizija ir kino filmai dažnai atpalaiduoja primityvų vaiko
bei jaunuolio polinkį į lytiškumą ir kitas užgaidas, vaikui dar nesugebant
suvokti jų reikalingumo, vertės ar pasekmių. Jo sąmonė ir pojūčiai
“užteršiami”, jau dar nepasiekus formalaus protavimo amžiaus. Piaget
studijų duomenimis, formalaus protavimo amžius prasideda apie 12 ar 13
metus.
Masinės informacijos priemonių dėka...