Seimos ir mokyklos bendradarbiavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

ĮVADAS


„Žmogaus gyvenimas labai sudėtingas, kaip ir pats žmogus. Tenka sutikti daug įvairių skirtingų charakterių žmonių. Dažnai su jais tenka gyventi net po vienu stogu. Norint gražiai sugyventi, reikia didelės kantrybės, meilės, supratimo, savitvardos. Visa tai žmogui privalo įdiegti tėvai – jie visko pradžia vaiko gyvenime.“ (J. Vaitkevičius, 1995)
Norint, kad vaikas gimtų visaverčiu žmogumi, sveika siela ir kūnu, reikia iš anksto apie tai mąstyti, tam ruoštis. Juk vaiko gimimas – didelis įvykis jo ir tėvų gyvenime. Sąmoningai, su meile pradėtas, su meile laukiamas – jis ir ateis mylimas ir mylėdamas savo tėvus.
Klaidinga manyti, kad dar negimęs vaikas nejautrus. Dar motinos įsčiose jis jaučia, girdi. Jam malonu būti maloniai kalbinamam, glostomam.
Norint tinkamai išauklėti vaikus, reikia patiems tobulėti, būti atsakingiems. Pirmąsias gyvenimo pamokas vaikai gauna iš tėvų. Dar maži jie mėgdžioja tėvus, jų veiksmus, kalbą, darbą. Kartu ir mokosi būti suaugusiais. Tai, ką išmoks, kartais nesąmoningai vėliau pritaikys savo gyvenime. Yra daug pavyzdžių kaip bendravimas su vaikais, jų auklėjimas vėliau paveikia jų gyvenimo būdą, bendravimą su artimaisiais ir visuomene.
Individas asmenybe gali tapti tik visuomenėje, tik bendraudamas su kitais žmonėmis. Tik tip jis gali lygiuotis į kitus, pažinti kitus ir save. Žmogaus pažinimo kelias prasideda nuo savęs pažinimo, nes tik suvokęs save žmogus geriau sugebės ir kitus pažinti ir integruosis į grupę, į visuomenę, padės kitiem tobulėti.
„Mokykla – antroji vaiko bendruomenė, į kurią vaikas patenka po šeimos ir, kurioje socializuojasi, įgauna tam tikrus elgesio, bendravimo su bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis įgūdžius. Mokyklos bendruomenė – dinamiška, santykinai savivaldi, priklausanti nuo greitai besikeičiančių principų grupė, kurios dinamiškumas sąlygojamas bendruomenės narių, jų tarpusavio santykių. Kiekvienam moksleiviui mokyklos bendruomenė dažniausiai yra artimiausia socialinė aplinka ( po šeimos ), kurioje pasireiškia jo gebėjimai, vyksta aktyvus socializacijos procesas. Jei mokykla kartu su šeima skiepija vaikui teisingumą, padorumą moralumą ir pilietines vertybes, tai vaikai, kurie ugdosi susitapatindami su suaugusiais, elgsis taip pat. Todėl vaiko socializacijai labai svarbus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas.“ (G. Kvieskienė, 2003)

ŠEIMA – PIRMOJI VAIKO SOCIALIZACIJOS INSTITUCIJA

„Žmogus kaip individas ir kaip asmuo prasideda dar prieš kūdikio atėjimą į šį pasaulį. Taigi motina, šeima neša pagrindinę atsakomybę už vaiką. Motinos žvilgsnis, glamonės, jos širdies plakimas, kūno...