Seimos funkcijos ir jų reikSmė Seimos gyvenime

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Įvadas

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. sako, kad „vyrai ir moterys pasiekę brandos amžių, turi teisę be jokių apribojimų sudaryti santuoką ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises tiek santuolos sudarymo, tiek santuokos nutraukimo metu. Santuoka gali būti sudaryta tik tada, kad susituokiantieji duoda laisvą ir visišką sutikimą“.
Tokiu principu sudaryta santuoka turėtų funkcionuoti kaip pilnavertė institucija, atlikdama visas savo sociumo jai priskirtas funkcijas. Šeimos pagrindinė funkcija pratęsti žmonių giminę, įkūnyti žmonijos nemirtingumą nuolatinėje kartų kaitoje, sudaryti sąlygas visapusiškam savo palikuonių ugdymui ir ugdymuisi, kad jie sugebėtų ir galėtų gyventi savarankišką suaugusiųjų gyvenimą. Kitos šeimos funkcijos papildo ir palengvina šią svarbią misiją.

1. Šeima ir jos paskirtis

Šeima-pirminė visuomenės ląstelė,viena pagrindinių jos struktūros elementų.Tai viena intymiausių ,pastoviausių ir veiksmingiausių vaikų ugdymo ,tautos identiteto kūrimo ir išsaugojimo ,dorovės ir dvasingumo bei kultūros ugdymo grandžių
Šeimos gyvenimas-tai ne vienkartinis aktas ,bet tolydžio trunkąs vientisas procesas.Jis dažnai priklauso nuo tėvų gyvenimo sąlygų, jų intelekto, išsilavinimo, kultūros, valios, pedagoginės išminties, kūrybiškumo ir aspiracijų. Kiekviena šeima unikali, tėvai ir vaikai nori būti savarankiški, gyventi pagal savo garbę ir sąžinę, todėl daugiausia kalbama apie tuos šeimos gyvenimo reiškinius, kurie būdingi daugeliui santuokų.
Šeimos funkcijos glaudžiai siejamos su šeimos gyvenimu, kuris ypač reikšmingas vaikų auklėjimui. Šeima, kaip vieningas, gyvas biosocialinis ir psichofizinis organizmas, vykdydama pagrindines funkcijas, natūraliai realizuoja save kaip jaunosios ir senosios kartų ugdytoją.

2. Šeimos funkcijos samprata

Šeimos funkcija suprantama kaip sutuoktinių ir kitų šeimos narių, ir su jais susijusių pareigų vienų kitiems atlikimas ir tenkinimas. Skirtingos šiemos poros, pavieniai jos nariai tenkina skirtingus poreikius ir atlieka skirtingas pareigas vieni kitiems ir visuomenei.Šių poreikių tenkinimas ir pareigų atlikimas glaudžiai susiję su abipuse pagarba, meile ir laime šeimoje.Todėl sutuoktiniai dirbdami savo profesinį darbą, neužmiršta šeimos, vienas kitam skiria dalį savo laiko, remia vienas kitą, gyvena vienaskito gyvenimu, tvarko savo seksualinį gyvenimą.
Svarbu, kad kiekvienas šeimos narys visuomet ir besąlygiškai darytų viską ką gali šeimos ir visuomenės labui.

3. Šeimos funkcijos

Vaikų gimdymas
Vaikų gimdymas tiesiogiai susijęs su emociniu sutuoktinių poreikiu...