Seima kaip vaiko socializacijos institucija tyrimas

Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

DARBO TURINYS

ĮVADAS
1.KĄ VAIKUI SUTEIKIA ŠEIMA?
1.1 Šeimos funkcijos
1.2 Šeima – pirmoji ugdymo institucija
1.3 Vaikų vaidmenys šeimoje
1.4 Vaikų socialiniai vaidmenys
2.TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ
1.1 Socializacijos tipai
1.2 Ar tėvai rūpinasi vaikų ugdymu?
1.3 Kai tėvai netenka kantrybės
IŠVADOS
LITERATŪRA
PRIEDAI

ĮVADAS

Visais laikais žmonės domėjosi vaikų ugdymu, jų santykiais su tėvais, todėl šiame darbe stengsiuosi atskleisti šeimos, kaip vaiko socializacijos institucijos, ypatumus. Kad būtų lengviau pasiekti šį tikslą, išsikėliau šiuos uždavinius:
1) išskirti pagrindines šeimos funkcijas;
2) aptarti vaikų socialinius vaidmenis;
3) aptarti socializacijos tipus.
4) atskleisti tėvų požiūrį į ugdymą;
5) išanalizuoti tėvų taikomus auklėjimo metodus;
Kad darbas būtų nuoseklus ir kad įvykdyčiau visus uždavinius, jį padalinsiu į dvi dalis. Pirmojoje dalyje didesnį dėmesį skirsiu tam, kaip vaikas jaučiasi šeimoje, ką teigiamo ir ką neigiamo iš jos perima, o antrojoje dalyje labiau koncentruosiuosi į tėvus, jų požiūrį į ugdymą.

1. KĄ VAIKUI SUTEIKIA ŠEIMA?

1.1. Šeimos funkcijos


Šeima- pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Ta patirtis, kurią įgyjame šeimoje, išlieka visam gyvenimui. Todėl labai svarbu, kad visi šeimos nariai tinkamai auklėtų vaiką. O to neįmanoma padaryti nežinant svarbiausių šeimos funkcijų.
Profesorė ir socialinių mokslų daktarė I.Leliūgienė išskiria penkias šeimos funkcijas, susijusias su vaikų auklėjimu bei mokymu(6, p.284-286).
1) reprodukcinė funkcija. Ši funkcija yra susijusi su giminės pratęsimo būtinybe. Tėvai turėtų nevengti šios temos, nes lytinis švietimas taip pat jų pareiga.
2) pirminės socializacijos funkcija. Tai funkcija, susijusi su tinkamu asmenybės formavimu, kuomet tėvai turi sugebėti įtraukti vaiką į visuomenę pagal vaiko vystymosi galimybes bei supažindinti vaiką su tos tautos, kuriai jis priklauso, kultūra.
3) edukacinė funkcija. Kadangi tėvai yra pirmieji ugdytojai, tai jie turėtų nuosekliai auklėti vaiką, atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes. Bet jei tėvai yra ligoti, jei jiems patiems reikia pagalbos, tuomet reikėtų kitiems pasirūpinti vaikų auklėjimu, kad nebūtų pažeista vaikų teisė į ugdymą.
4) rekreacinė ir psichoterapinė funkcija. Ji paremta idėja, kad šeima turi sudaryti visas sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus.Vaikai turi mokytis relaksacijos sąlygomis, nepervargti mokydamiesi, todėl tėvai turėtų prižiūrėti vaiką, kad šis darytų pertraukėles(4, p.301-304). Be to, reikėtų kuo įvairiau ir...