Sąžiningas bendravimas bendravimo psichologijos

Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Kauno technologijos universitetas

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Psichologijos katedra

Sąžiningas bendravimas
(Bendravimo psichologijos referatas)

Atliko: VB 3/5 gr. studentas

S. Jokubauskas

Priėmė:

Dėst. Zita Vasiliauskaitė

Kaunas, 2003

TURINYS


Įvadas 3
1. Sąžinė ir super - ego. 4
2. Sąžinės iškraipos 4
3. Sąžinė laisvo apsisprendimo aktas. 5
4.Sąžinės fazės 6
5. Sąžinė žmoniškumo branduolys 6
6. Sąžinė- žmogiškosios prigimties širdis 7
7. Kitų nuomonė apie mane ir mano nuomonė apie save 9
Išvados 10
Literatūra 11


Įvadas
|Elgtis sąžiningai – |
|vadinasi, atvirai laikytis |
|asmeninių vertybių, o ne |
|taikytis su aplinkinių |
|reikalavimais. Taip jiems |
|parodėte, kad gerbiate ir |
|save ir kitus. |


Sąžiningas bendravimas – tokia tema referatui pasirinkau atsitiktinai
prisiminęs savo šeimoje nuo pat mažumos girdėtą posakį: ,,Būk sąžiningas,
nemeluok tiesiog būk teisingu žmogumi“, ir visada maniau, kad žmogus tik
sąžiningas ir teisingas gali padaryti tai ko kitas net apgaulės, melo ar
kitu būdu niekada to nepasieks. Tiek teorinėje tiek praktinėje plotmėje
prie sąžinės artinamasi įvairiais keliais. Apie sąžinę kalbama teologiniu,
filosofiniu ar psichologiniu požiūriais. Šiame referate į sąžinę pažiūrėta
psichologinio vystymosi perspektyvoje, panaudojant psichologijos mokslo
pateiktus duomenis. Šiame darbe bus gilinamasi į sąžinę giliau, bandoma
išsiaiškinti kas tai yra? Kas ją lemia? Kodėl mes bendraudami būnam
nesąžiningi, arba siekdami tikslo pamirštame šį žodį? Kokie žmonės
sąžiningi?

Sąžinė ir super - ego
Sąžinė, tarsi koks plačiašaknis medis, užpildo vidinę ir išorinę
žmogaus gyvenimo erdvę. Žmogiškoje egzistencijoje nėra nieko, kas nebūtų,
vienu ar kitu būdu, susiję su sąžinės kamienu. Sąžinė juk yra žmoniškumo
šaltinis.
Jei sąžinė yra tas asmenybės centras, kuriame pergyvenama dorinių
vertybių sankirta, gėrio, blogio ir kaltės jausena, tai pro ją negali
tylomis praeiti ir modernieji psichikos gydytojai. Iš tiesų jie pro sąžinę
tylomis ir nepraeina. O tik ją kitu, taip pat lotyniškos kilmės vardu
vadina. Todėl psichologų ar psichiatrų, ar sociologų raštijoje vietoj
žodžio sąžinė (conscientia) randame žodį super-ego (,,virš aš” , ,,virš
manęs”). Iš tikrųjų dauguma psichikos tyrinėtojų šiuos abu žodžius,
žyminčius moralines galias, sutapatina (S.Freud, L.A. Alexander…). Kiti
tarp jų...