Savižudybė

Rašinys
 5
Microsoft Word 70 KB
8 puslapiai

Rasinys apie savizudybe. Savizudybe rasinys. Rasinys savizudybe. Rasinys savizudybe. Rasinys apie savizudybe. Savizudybe rasinys. Rašiniai apie savižudybę. Pastraipa apie savizudybe.

SAVIŽUDYBĖ

TURINYS

ĮVADAS 3

SAVIŽUDYBĖS SAMPRATA 4

STATISTINIAI DUOMENYS 6

SAVIŽUDYBIŲ PRIEŽASTYS IR RIZIKĄ
DIDINANTYS FAKTORIAI 10

SAVIŽUDYBĖS PREVENCIJOS IDĖJOS,
IŠVADOS 13

LITERATŪROS SĄRAŠAS 15

ĮVADAS


Lietuva pasižymi dideliu savižudybių skaičiumi. Pastaraisiais metais ypač
pastebima savižudybių augimo tendencija. Lietuva netgi įgijo savižudžių
tautos vardą. Savižudybių skaičius – vienas iš visuomenės psichikos
sveikatą atspindinčių rodiklių. 2000 m. Lietuvoje įvyko 44 savižudybės 100
000 gyventojų. Tai vienas didžiausių savižudybių rodiklių Europoje ir
šiandien jau nebeabejojama, kad ši problema yra prioritetinė visuomenės
sveikatos sritis, reikalaujanti efektyvios prevencinės veiklos. Tarp
nusižudžiusių vyrų didžiausią dalį sudaro 45-54 metų amžiaus vyrai, tarp
moterų - 65 metų ir vyresnės moterys.

Kadangi bendra visuomenės nuomonė apie savižudybę neigiama, savižudybių
statistika nėra itin patikima. Apibrėžiant mirties priežastį, dalyvauja
įvairūs vietinių ir valstybinių įstaigų atstovai. Tyrimai rodo, kad,
nustatydami mirties priežastį, - natūrali mirtis, žmogžudystė ar savižudybė
- pareigūnai dažnai neturi vieningos nuomonės. Prieinami šaltiniai,
taikomos procedūros, įstatymai, pareigūnų noras įtariamą savižudybę
traktuoti kaip atsitiktinę mirtį, artimųjų bei draugų polinkis klastoti
įrodymus - visi šie veiksniai prisideda prie tikros situacijos iškraipymo,
todėl “oficialios” savižudybių statistikos tyrinėjimai turi remtis tam
tikru atsargumu. Savižudybė - sudėtingas reiškinys, kuriuo nuo senų senovės
domėjosi filosofai, teologai, gydytojai, sociologai, menininkai. Pasak
prancūzų filosofo Albero Kamiū (Camus), tai vienintelė svarbi filosofijos
problema ("Sizifo mitas"). Ši rimta visuomenės sveikatos problema
reikalauja mūsų dėmesio, tačiau savižudybės prevencija ir kontrolė anaiptol
nėra lengvas uždavinys. Kaip rodo esamos padėties tyrimai, savižudybių
prevencija yra įmanoma, tik ši veikla turi būti plati ir įvairiapusiška.
Labai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams ir jaunimui auklėti,
efektyviai gydyti psichikos sutrikimus, kontroliuoti aplinkos rizikos
veiksnius. Savižudybės prevencijos programų sėkmę didžia dalimi gali
nulemti kryptingas informacijos platinimas ir budrumo ugdymas.


Statistika byloja, kad jau eilę metų Lietuva “pirmauja” didžiausiu
savižudžių skaičiumi tarp visų pasaulio valstybių, vedančių ir pateikiančių
tokią statistiką. Buvo rimtai...