Savickis

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

Jurgis Savickis
(1890-1952)

Baigęs Maskvos gimnazijos 6 klases, pusmetį pasimokęs Petrogrado žemės ūkio kursuose, 1912-1914 rn. studijavęs dailę Maskvoje ir Krokuvoje, 1915 m. pasiųstas į Kopenhagą rūpintis lietuvių karo pabėgėlių ir belaisvių reikalais, J.Savickis pirmuosius realistinius apsakymus išspausdino 1910 m. „Lietuvos žiniose". Įdėmiai sekė naująsias meno sroves, žavėjosi moderniąja daile.
Du jo novelių rinkiniai „Šventadienio sonetai" (1922), „Ties aukštu sostu" (1928) buvo rašomi panašia kryptimi kaip ir „Keturi vėjai", - tolyn nuo romantinės idealizacijos ir lyrinio gležnumo į ironijos kirčius, drastiškus priešingų sąvokų bei psichologinių būsenų derinius.
Į lietuvių novelę J.Savickis įvedė Europos didmiesčių atmosferą, kurioje pats gyveno. Naujos veiksmo vietovės - vila Olandijos pajūryje, Monte Karlo kavinė, Paryžiaus kabaretas, tarptautinio traukinio miegamasis vagonas. Nauji veikėjai - žydaitė prostitutė ištekėjusi už prancūzų finansininko, amerikietis kino aktorius, grafas homoseksualistas, belgų pasiuntinys, banko direktorius ir t.t. Nauja kalbos leksinė ir sintaksinė sudėtis: prancūziškų, vokiškų, angliškų, lenkiškų posakių nuotrupos, žydų liturginiai terminai, laikraštinė frazeologija, kanceliarizmai. Iš tų skirtingų nacionalinės, socialinės ir kultūrinės kilmės sąvokų, vaizdinių, klišių, intonacijų kuriama daugiasluoksnė...