Savęs tobulinimo programa

Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

SAVĘS TOBULINIMAS

Žmogus yra sistema, kaip ir kiekviena kita gamtoje, paklūstanti neišvengiamiems ir bendriems visai gamtai dėsniams. Bet tai yra tokia sistema, kuri gali pati save tobulinti. Tobulinimas tai pastovus žmogaus vystymosi procesas jo pastangų dėka. Žmonės ne gimsta idealūs, tobuli. Gamta žmogų vysto iki tam tikro lygio ir palieka arba vystytis toliau, jo paties pastangomis ir būdais, arba gyventi ir mirti tokiu, kokiu jis gimė.
Tobulėjimo procesas tęsiasi visą gyvenimą. Gyvenimas yra amžinas, begalinis pažinimo kelias. Mes ieškome gyvenimo prasmės, siekiame gyvenimo pažinimo. Ieškodami harmonijos, įgaudami patirties, pereiname tam tikrus savo gyvenimo etapus. Mes vystomes kaip asmenybės, veikiame, kuriame. Kiekvienas numatome sau kažkokius tikslus, dvasinius ar materialinius, ir jų siekiame. Sutinkame žmones, užsimezga tam tikri santykiai, bendravimo formos, atsiranda vis naujų bendrų interesų, pomėgių. Gyvenimo tikslai keičiasi, įgauna gilesnę prasmę, mes išeiname į naują vystymosi lygį. Tai, mano manymu ir yra tobulėjimas.
Aš noriu tobulėti, įgauti naujų žinių apie supančius mane žmones. Žinios suteikia tvirtumo ir savimi pasitikėjimo jausmą. Kuo daugiau žinai, tuo lengviau bendrauti. Pritaikydamas žinias galėsiu būti žmonėms naudingesnis. Tai yra mano tobulėjimo tikslas.
Tam, kad eičiau pirmyn, turiu suvokti, kur esu dabar. Taigi, mano tobulėjimo kelias turi eiti per savęs pažinimą. Gerai pažindamas save, savo apribojimus ir galimybes, suvokdamas kokioje esu padėtyje, suvokdamas ar yra galimybių pakeisti tą padėtį, aš bandysiu pakeisti situaciją ir pats pasikeisti. Bet tai nereiškia, kad aš dabar visą gyvenimą galvosiu, ką aš privalau savyje pakeisti, kad daugiau geresnių darbų padaryčiau kitiems. Ne visa mano veikla turi būti skirta savęs tobulinimui. Aš turiu galvoti ir apie save, apie savo šeimą, asmeninį gyvenimą....