Saules sistema

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Saulės sistema referatai nemokamai. Saules sistema referatas. Saulės sistema referatai nemokamai. Saules sistema referatas.

Didžiausi kūnai, judantys aplink Saulę, yra planetos. Planetos skrieja
aplink Saulę, veikiamos jos traukos. Saulė kartu su planetomis, jų
palydovais ir kitais mažesniais dangaus kūnais sudaro Saulės
sistemą(heliocentrinę sistemą). Šį teiginį pirmasis įrodė 1543m. lenkų
mokslininkas Mikalojus Kupernikas.
Planetos išsidėsčiusios aplink Saulę tokia tvarka: Merkurijus,
Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas.
Saulės sistemos planetos skirstomos į dvi grupes:
• Žemės grupės planetas, prie kurių priskiriami Merkurijus, Venera,
Žemė ir Marsas;
• Didžiąsias planetas: Jupiterį, saturną, Uraną ir Neptūną.
Tolimiausia ir mažiausia planeta-Plutonas-nepriklauso nė vienaui šių
grupių.

Saulė

Centrinis ir pats didžiausias Saulės sistemos kūnas yra Saulė.
Matuojant kosminiais mastais, tai palyginti netoli Žemės esanti
žvaigždė.
Saulė yra įkaitintas dujų rutulys, sudarytas iš 74% vandenilio,
23,7% helio ir 1,6% sunkesniųjų cheminių elementų. Saulės centre yra
šerdis, kurioje temperatūra siekia 15mln. Celsijaus laipsnių. Čia
vyksta branduolinės reakcijos, kurių metu vandenilis virsta heliu,
išskirdamas milžinišką kiekį energijos. Dėl to helio kiekis Saulės
centrinėje dalyje didėja, o vandenilio-mažėja(kas sekundę sumažėja 564
milijonais tonų). Šis procesas vyksta jau beveik 6 milijardus metų,
tačiau iki šiol išeikvota tik menka dalis Saulės vandenilio. Jo dar
turėtų užtekti maždaug 5 milijardams metų. Žemė gauna tik vieną
dvimilijardąją dalį Saulės išspindulioutos energijos.
Saulė sudaryta iš 6 sluoksnių: šerdis, spinduliavimo sluoksnis(juo
energija pernešama į išorę spinduliais), konvekcijos sluoksnis(čia
temperatūra sparčiai krinta, todėl vyksta konvekcija), fotosfera,
chromosfera(joje dažnai vyksta dujų,elektringųjų dalelių
prasiveržimai), vainikas.

Merkurijus

Arčiausiai Saulės skriejanti planeta yra Merkurijus. Jo vardas
siejamas su romėnų prekybos ir keliautojų globėju dievu Merkurijumi,
kurį graikai vadino Hermiu, o lietuviai- Saulės dukra Vaivora.
Merkurijaus paviršius panašus į mėnulio: labai nelygus, jame gausu
įvairaus dydžio(iki 200km)meteoritų išmuštų kraterių, pasitaiko net
4km. aukščio kalnų.
Spėjama, kad šios planetos 1800km. spindulio branduolį sudaro
geležis ir nikelis, virš jo yra silikatų mantija ir granito bei bazaltų
pluta. Prie paviršiaus atmosfera labai reta, sudaryta iš helio,
vandenilio, deguonies, neono, argono.
Merkurijaus apšviestosios pusės temperatūra siekia 290-430 C, o
neapšviestosios- -160...