Sauga darbe ir ekologija

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Chemijos referatas sauga. Chemijos referatas sauga.

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Finansų ir draudimo katedra

Dieninių studijų skyriaus
I kurso DV03A grupės studentė
Deimantė ŠIMOLIŪNAITĖ

RADIACINĖ SAUGA

Projektas


Projekto vadovas dėst. eksp. R. BUCKIŪNAS
Vertinimas


Vilnius
2004


TURINYS
1. Įvadas 3
2. Radiacinės saugos centras 4
1. Radiacinės saugos centro funkcijos ir struktūra 4
2. Radiacinės saugos centro darbuotojai, jų kvalifikacija,
finansinė veikla 6
3. Apie Ignalinos atominę elektrinę 8
1. Ignalinos atominė elektrinė 8
2. Išorinės apšvitos monitoringas Ignalinos atominės elektrinės 50
km zonoje ir Kupiškio rajone 11
4. Išvados 12
5. Literatūra 13

IŠVADOS
Radiacinės saugos centro specialistai sprendžia aktualias radiacinės
saugos problemas ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir
kontrolę Centro direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose.
Pagrindinis Centro finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos.
Radiacinės saugos centras gali turėti nebiudžetinių lėšų, t.y. gauti
pajamas už teikiamas paslaugas. Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšų
ir iš kitų šaltinių. Remia užsienio partneriai ir tarptautinės
organizacijos, dažniausiai priemonėmis, mažaverčiu inventoriumi.
Radiacinės saugos centras vykdo valstybinę radiacinės saugos...