Salomėja nėris pienė analizė

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Piene piene nuostabi gelele. Piene piene nuostabi gelele. S nėris "pienė". S nėris "pienė". Salomejos neries piene. Salomejos neries piene. S nėris pienė. S nėris pienė.

Pienė

Piene, piene – nuostabi gėlele,
Ko tu rymmai vėjų pabarėly? –
Kur priglausi baltąją galvelę?
Kur užsnūsi vėlų vakarėlį?

Pučia vėjas, plaukeliu kedena,
Baltus plaukus nuo galvelės rauna.
Per dirvoną, rudenio laukelį
Neša pienės baltąjį pūkelį.

Piene, piene – mano tu gėlele,
Gaila tavo man baltos galvelės
Gaila man vargo jaunystėlės –
Išblaškytos vėjų pabarėlį.

Kad pavirstau pilku lauko smėliu, -
Kad giliau žemelėje gulėtau!
Kad nugrimztau šaltu akmenėliu, -
Nemunėlis kad viršum tekėtų - - -

Eilėraščio analizė:

Baltapūkė pienė – tai trumpalaikio gyvybės triumfo ir grožio simbolis. Bet eilėraštyje – tai ne abstrakti metafora, o pulsuojanti akimirka tarp amžinybės ir nebūties, laikinumo džiugesys, susipynęs su ateities negandų nuojauta. Atrodo, ne vėjas, o nežinomybė plėšo baltąjį žiedą. Lyrinis subjektas atrodo išgąsdingas gyvenimo nepastovumo, nusivylęs sūkuriuota lemties tėkme, dejuoja tarsi rudens blaškomas lapas.
Pienės ir lyrinio sublekto panašumas skleidžiasi trečioje strofoje, kur įvardį „tu“ palaipsniui pakeičia įvairios „aš“ formos. Šis posmelis iš dalies atkartoja pirmąjį. Taip įtvirtinamos ir pabrėžiamos prasminės dominantės – „gėlelė“, „vėjų pabarėlis“, „baltoji galvelė“.
Moters ir gėlės pararelė – viena...