Sakių rajono bažnyčios

Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Krikščionių šventykla yra Bažnyčia, kartais koplyčia (koplyčia gali būti ir didelės bažnyčios dalis). Bažnyčios skiriasi dydžiu, architektūra, puošyba, puošnumu ir kt. Tačiau visos krikščionių bažnyčios yra kryžiaus formos. Kryžius kiekvienam krikščioniui turi priminti Kristaus nukryžiavimą. Išilginė bažnyčios erdvės dalis (paprastai ilgesnė) vadinama nava, o ją kertanti skersinė nava – transpertu. Daugelis katalikų bažnyčių labia prabangios, o protestantų kuklesnės.
Dabar apie Šakių dekanato bažnyčias, jų architektūrą, istoriją.
Barzdai. Kristaus Karaliaus bažnyčia yra Šakių rajono pietuose, Barzdų miestelyje, 7 km. Į šiaurę nuo Pilviškių, prie Šakių­­­­­-Pilviškių kelio. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1934 m. Istorinė.
Apie 1796 m. Barzduose pastatyta medinė koplyčia. 1819 m. veikė parapinė mokykla. Po Pirmojo pasaulinio karo įkurta parapija. Pirmasis klebonas Antanas Petrauskas 1920 m. padidino koplyčią, 1921-1922 m. pastatė dviaukštę kleboniją, ūkinius pastatus, 1922 m. įsteigė mergaičių namų ruošos mokyklą. Iki 1924 m. pastatyti parapijos namai su sale.
Dabartinę mūrinę bažnyčią baigė statyti klebonas Stanislovas Mikelkevičius 1931-1934 m. Iš koplyčios medžiagos pastatyta prieglauda.
Po Antrojo pasaulinio karo klebonas Vincas Čėsna bažnyčią suremontavo, perdažė ir išpuošė. Parapijos administratorius kunigas Jonas Būga, 1947-1955 m. Sibiro tremtinys.
Bažnyčia istorinė, lotyniško kryžiaus plano, su trisiene apside, vienabokštė.
Gelgaudiškis. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia yra Šakių rajone, Gelgaudiškio gyvenvietėje, Nemuno g. 41, 0.8 km. Į pietus nuo Nemuno. Plytų mūro. Pastatyta 1868 m. Neogotinė.
Povilas Sapiega apie 1578 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Zapyškio parapijos filija. Kazimieras Ozemblovskis 1691 m. pastatė naują medinę bažnyčią. Elena Čartoriskienė pastatė kitą medinę. 1864 m. sudegė. 1866-1868 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. XIX a. veikė parapinė mokykla.
1977-1978 m. parapijos administratorius kunigas Gintautas Skučas bažnyčią suremontavo.
Ji neogotinė, stačiakampio plano, vienabokštė, su 3 bokšteliais, apside ir zakristijomis šalia jos. Vienanavė.
Griškabūdis. Kristaus Atsimainymo bažnyčia yra Šakių rajone, Griškabūdžio miestelyje, 14 km. Į pietryčius nuo Šakių, prie Kudirkos Naumiesčio-Zapyškio kelio. Medinė. Pastatyta 1796 m. Klasicistinė.
Teklės Vyšniaveckienės lėšomis 1742-1743 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ją 1743 m. konsekravo žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius. Parapija atiduota Naumiesčio karmelitams. Jie čia įkūrė savo skyrių. Karmelitai pagal...