S t ir u sasajos

Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

S/T ir U sąsajos
ISDN standartų patvirtinimas siejamas su ryšių linijų naujais
aspektais, lėmusiais abonentinių linijų skaitmenizavimą. ITU I.430 (Basic
user-network interface) rekomendacijos apibrėžia bazinės spartos sąsajas.
Svarbiausios bazinėje prieigoje S/T ir U sąsajos (žr. 1pav.). Jos
realizuojamos dviem B ryšio kanalais (po 64 kbit/s) ir vienu D kanalu
skirtu signalizacijai (16 kbit/s), taigi suminė naudingos vartotojo
informacijos sparta S/T ir U sąsajose 144 kbit/s.

[pic]
1 pav. S/T ir U sąsajos

➢ S/T sąsaja

Sąsaja tarp TE (galinio įrenginio) ir NT (tinklo baigties) bloko -
vadinama S/T, arba S0. T sąsaja tarp NT1 ir NT2. T sąsaja palaiko point-to-
point jungimą (tarp NT1 ir NT2). T sąsają NT2 blokas konvertuoja į S0 ,
kuri palaiko taškas-daug taškų (point-to-multipoint) jungimą leidžiantį
prijungti iki 8 galinių įrenginių. S ir T sąsajos beveik identiškos ir
šiuolaikiniai NT1 blokai atlieka ir NT2 funkcijas. Kai į NT1ateina PRA
(Pirminės Spartos) linija tai NT2 blokas yra PBX, MUX ar panašiai.
S/T sąsaja - perduoda informaciją keturlaide linija. Naudojamas kodavimo
metodas vadinamas pseudo-trejetainiu (pseudo-ternary) kintamų bitų
inversijos (AMI - alternate mark inversion) kodu.

Pseudo-trejetainio kodo taisyklės:
Dvejetainį \"vienetą\" atitinka įtampos 0.
Dvejetainį \"nulį\" atitinka įtampa -1 arba...