Ryšių su klientais palaikymas verslo organizacijoje

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Ryšių su klientais palaikymas verslo organizacijoje

Efektyvus ryšių su klientais tvarkymas yra raktas į pelną. Pastaraisiais metais reklamos išlaidos vis didėja, tačiau tinkamo poveikio nebedaro. Tuo tarpu išlaidos kitom rėmimo disciplinoms, leidžiančioms efektyviai realizuoti labiau tikslines komunikacijas, vis labiau pasiteisina. Integruotos marketingo komunikacijos ir ryšių su vartotojais vadybos galimybės ypač išaugo atsiradus naujoms technologijoms, leidžiančioms saugoti, apdoroti, analizuoti, susintetinti didžiulius informacijos ir žinių kiekius. Kotler ir Amstrong pastebėjo, kad linkstama į tikslinio marketingo kryptį, kuri pardavėjams leidžia geriau identifikuoti savo galimybes rinkoje – tinkami pasiūlymai tinkamiems, teisingai parinktiems vartotojams tinkamu laiku. Iš esmės tai apima marketingo komunikacijų koncentravimą į tikslinius segmentus, kurie suteikia daugiausia galimybių, tuo pačiu bandymą sumažinti pastangas, nukreiptas į neteisingai pasirinktus segmentus.

Informacijos šaltiniai analizės atlikimui.
Organizacija norėdama taikyti tikslinį marketingą, turi surinkti duomenis. Dažniausiai yra du informacijos gavimo būdai iš kur organizacija gauna informaciją reikalingą sprendimams priimti.
Marketingo informacinė sistema,
Marketingo tyrimų projektai.
Itin svarbu, kad organizacijos turėtų pastovias marketingo informacines sistemas, padedančias sprendimų priėmėjams veiklų integracijoje.Integruotos marketingo komunikacijos tyrimų metodai, naudojami sprendimų priėmimui, gali būti toki patys kaip ir tradicinio marketingo. (Tai – pirminiai: kiekybiniai ir kokybiniai, antriniai: vidiniai ir išoriniai rinkos tyrimai, įvairūs atrankos metodai,)nešiklių (medios) matavimai, suvokimo grafikų sudarymai. Tačiau dėl skirtingo požiūrio į vartotojus ir suinteresuotus asmenis bei atitinkamus marketingo aspektus daugiau dėmesio susilaukia: vartotojų elgsenos tyrimai, pranešimų tyrimai(pradiniam ir galiniam kūrybinio pranešimo testavimui), nešiklių tyrimai (skirtingų kanalų, naudojamų integruotam pranešimui pernešti, efektyvumui matuoti), įvaizdžio tyrimai ir taip toliau.
Marketingo komunikacijų integracijoje pradėtas plačiai naudoti...