Rusijos federacijos karinė doktrina

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA
RUSIJOS IR NVS STUDIJOS

Rašto darbas

RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ DOKTRINA


2003, Vilnius
TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………….3

1. KARINIAI POLITINIAI PAGRINDAI:…………………………………3
1.1 KARINĖ POLITINĖ APLINKA………………………………………………….3
1.2 PAGRINDINIAI KARINIO SAUGUMO PAVOJAI…………………………….4
1.3 KARINIO SAUGUMO APRŪPINIMAS………………………………………….5
1.4 KARINĖS ORGANIZACIJOS VALDYMAS……………………………………6
2. KARINIAI STRATEGINIAI PAGRINDAI:……………………………6
2.1 KARŲ IR GINKLUOTŲ KONFLIKTŲ BRUOŽAI………………………………6
3. KARINIAI EKONOMINIAI PAGRINDAI………………………………7
IŠVADOS ………………………………………………………………………………………7

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………8

ĮVADAS

Šio darbo tikslas – apibūdinti, kokios yra Rusijos federacijos karinės doktrinos pagrindinės nuostatos, kokia karinė politinė, karinė strateginė bei karinė ekonominė aplinka. Kokie karinių organizacijų veiklos organizavimo pagrindiniai principai, kas įtakoja Rusijos federacijos saugumą, kas įgyvendina karinės organizacijos valdymą bei kas atsakingas už jos aprūpinimą.
Rusijos federacijos karinė doktrina – tai oficialių pažiūrų visuma, apsprendžianti karinius politinius, karinius strateginius ir karinius ekonominius pagrindus.
Karinė doktrina yra pereinamojo laikotarpio demokratinės valstybės tapsmo, daugialypės ekonomikos, valstybės kariuomenės organizacijos reformų, dinamiškų tarptautinių santykių reformos oficialus dokumentas.
Karinėje doktrinoje vystomos Rusijos federacijos kariuomenės organizacijos pagrindinės padėtys 1993 m. ir konkretizuojamos prie karinės sferos įterpimo valstybės nacionalinio saugumo koncepcijų.
Karinės doktrinos teisinį pagrindą sudaro Rusijos...