Romos menas

Dailės rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Romos menas buvo visuomeninio gyvenimo dalis. Romėnų meno raida truko nuo III a. pr. Kr.m iki III a. Pabaigos. Jo paplitimo ribos sutapo su Romos valstybės teritorija: tai dabartinė Italija, Ispanija, Prancūzija, dalis Vokietijos, Šiaurės Afrika.
Svarbiausia romėnų meno paskirtis buvo demonstruoti imperijos galią.

Graikų ar etruskų skulptoriaus darbo bronzinė vilkė, jau Va. pr.Kr. stovėjusi forumo aikštėje. Dvyniai buvo pridėti Renesanso epochoje.
Ji tapo Romos miesto emblema.

Senovės Romoje skulptūros stovėjo miestų aikštėse, jomis puošta pastatų išorė, vidų. Romėnų skulptūra turėjo dvi savarankiškas sritis. Tai skulptūriniai portretai ir istoriniai reljefai.

Skulptūromis puoštos mokyklos durys
Senovės Romos meno mylėtojai, aristokratai labai vertino graikų skulptūrą. Jiems kūno tobulumas, pajėgumas nemažiau svarbu nei išmintis ar meniniai gebėjimai. Atsirado tikra meno pramonė: klasikinės statulos buvo restauruojamos, kopijuojamos, imituojamos. Net būna neaišku, ar kuri nors romėnų statula yra kopija, ar pasigrobtas iš graikų originalas. Senovės Romoje kiekvienas svarbus asmuo, sekdamas graikų tradicijomis, stengėsi įsigyti savo biustą arba statulą.
Kiekvienas pasiturintis pilietis privalėjo savo namuose turėti valdančio imperatoriaus skulptūrinį atvaizdą.

Imperatoriau Antonijaus Pijaus skulptūra

Mirštantis galas.
Romėniška III a. pr. Kr. graikų skulptūros kopija dvelkia didžia užuojauta.
Spinario.
Žavi I a. per. Kr. Bronzinė statula vaizduoja berniuką, mėginantį iškrapštyti iš pėdos rakštį.

Romos laikų skulptūriniai portretai labai išraiškingi – atskleidžia vaizduojamų žmonių įpročius, gyvenimišką patirtį, charakterį.
To meto skulptoriai sekė archaikos ir klasikos laikų graikų skulptorių kūryba.

Augustas

Senovės Romoje skulptūros stovėjo miestų aikštėse, jomis puošta pastatų išorė, vidų.
Skulptūromis puoštos mokyklos durys

Istoriniai reljefai
Sparnuotas angelas neša karališkąją šeimą į dangų.
Figūra, laikanti obeliską,- imperatoriaus garbinimo ceremonijos dalis.
Imperatorius laiko skeptrą,...