Romėnų pasaulis

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Referatai apie romenus. Referatai apie romenus.

Romėnų pasaulis

Religija

Romėnai buvo politeistai, savo religiją jie perėmė iš graikų. Užkariaudami kaimynines ir tolesnes šalis, jie išsiugdė religinę toleranciją, kuri išplaukė iš poreikio užsitikrinti nukariautų kraštų gyventojų lojalumą; čia buvo itin svarbu nepažeisti jų švenčiausių įsitikinimų- religinių pažiūrų. Be to siekdami Romą paversti sukurtos imperijos centru- metropolija, jie stengėsi Romą paversti ne tik politiniu valstybės centru, bet ir religinės traukos vieta: nukariautų kraštų vyriausiojo dievo šventykla buvo perkeliama į Romą. Patys romėnai neturėjo tvirtų religinių įsitikinimų, todėl jų tarpe, ypač tarp kareivių plito svetimi kultai, labai populiarus buvo iš persų perimtas Mitros kultas. Romėnai nebuvo fanatikai, jų religinės apeigos buvo greičiau bendraliaudinės šventės, festivaliai. Prietarai buvo gajūs, bet jie neužgožė sveiko romėnų prakticizmo ir jų pasitikėjimo savimi. Iš nukariautų kraštų jie siekė tik naudos ir nevykdė religinės ir kultūrinės asimiliacijos, o pavergtos tautos juto religinę laisvę, kaip tam tikrą laisvės sritį, nors romėnai ir reikalavo garbinti imperatorių kaip dievą, bet tai buvo suvokiama kaip politinė būtinybė. Kiek kitokia situacija buvo nukariautoje Palestinoje, kur romėnai susidūrė su itin religinga, fanatiška bendruomene, kuri atsisakė garbinti imperatorių; romėnams buvo nesuprantamas jų monoteizmas,papročiai, ypač žydų samprata apie save, kaip dievo išrinktąją tautą. Žydų tarpe buvo gyvos mesianizmo idėjos, misticizmas. Lyginant su helehistiniais dievais Jehova atrodė piktas, kerštingas. Žydai, nors ir nukariauti, į romėnus žiūrėjo iš aukšto. Apie Ia. vidurį evangelijos ėmė plisti rytinėse imperijos provincijose, ten kūrėsi ankstyvosios bažnyčios ir krikščionybė greitai pasiekė Romą. krikščionybės idėjos plitusios vergų ir varguomenės tarpe, bet jos...