Renesansas3

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Renesansas ( pran. Renaissance- atgimimas) po viduramžių prasidėjęs dvasinis judėjimas. Įkvėptas antikos kultūros ir noro būti arčiau gamtos. Jis gimė vakarų Europoje (Italijoje). Jo kilimo laikotarpis XIV-XVI a.
Renesansas neatsiejamas su humanizmu- humanistais (lot. humanus- žmogiškas). Humanistais laikomi ne tik Renesanso laikų eruditai mokslininkai kurie ypač gilinosi į antikos istorija ir daugiausia rašė lotyniškai, tyrinėjo kurią nors siaurą sritį, bet ir rašytojai, atviri gyvenimo visumai tai Šekspyras, Erazmas, Petrarka.
Greitą literatūros vystymasi nulėmė vokiečio Johanseno Gutenbergo 1440m. išrasta spauda. Nebereikėjo ranka perrašinėti knygų. Ir knygos tapo nebe išrinktųjų privilegija- žymiai padaugėjo skaitytojų vidurinėje klasėje.Buvo pradėti leisti laikraščiai kaip informacijos šaltinis informuojantis gyventojus apie politinę padėtį, karo veiksmus, bei naujienomis dominančios skaitytoją.
Renesanso laikotarpio pradžioje dominavo istorinė, nuotykinė literatūra. Laikas kūriniuose buvo kintantis kaip ir žemiškas procesas.Ypač buvo įvertinamas gamtinis, ciklinis laikas, žmogus- gamtos laike. Kūriniuose buvo pradėta naudoti pasakojimo, grįžimo į praeitį idėja. Pagal žmonių samprata gyvenimas kūriniuose buvo tvarkomas ne dievo, bet pačio individualaus asmens. Jo prigimtis ir jo elgesys tvarko jo gyvenimą. Žmogaus elgesį kūriniuose modifikuoja ne aukščiausiosios galios, o...