Religija

Užgavėnės. Užgavenės – žiemos pabaigos šventė. Tai didelė džiaugmo juoko linksmumo įvairiais papročiais apeigomis burtais apipinta diena. Tai savotiškas liaudies teatras kuriame buvo išjuokiama daugelis gyvenamojo meto negerovių. Etnografai spėja kad prieš įvedant krikščionybęjos būdavo švenčiamos kovo mienesio viduryje – pavasario metu. Kai bažnyčia įvedė ...
Religija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Induizmo raida indijoje. Induizmo įtaka žmonių gyvenimui. Induizmo formatavimasis indijoje. Reinkarnacija ir karma. Luomai ir kastų visuma indijoje. Socialiniai papročiai kastose. Kitų religijų judėjimas indijoje. Brahmanos. Gyto trys keliai į išsigelbėjimą. Tikėjimas į krišną. Šventikų luomai ir dievai. Vedų laikotarpio dievai. Induistų maldos ir ...
Religija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Reinkarnacija. Iš daugelio naujų sąvokų kurias turime išmokti norėdami apskritai ką nors suprasti apie rytų įkvėptąjį religiškumą žodžiai samsara ir karma yra svarbiausi. Jie yra raktinės sąvokos į visų rytų religijų sampratą. Karmos doktrina. Karmos doktrina paraidžiui išvertus šis žodis reiškia ?veiksmą? teigia kad karma yra tai kas iš esmės neigiama kad veiksmai ...
Religija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Kas yra religijos filosofija – atsakyti į šį klausimą reikia spręsti. Daug žadančią sykiu ir gana painią filosofinę užduotį ji gali atskleisti. Mums nelauktų akiračių bet ji gali įvilioti mus ir į nebeišbrendamus. Klystkelius. Religija kaip ją vadina f. Heileris yra ?bendravimas su giliausia bei. Galutine tikrove?. Kas ši tikrovė yra savyje galima suvokti labai. Įvairiai. ...
Religija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Religija ir kultūra. Kūrybos prasmė. Šiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į antikinio pasaulio smukimo laikotarpį ir naujos religinės šviesos laukimą. Smunkant kultūrai pabunda religinis ilgesys. Visos kultūros sferos jos atskiros dalys filosofija mokslas menas dorovinė sąmonė ...
Religija,  Rašiniai,  18 psl.
2011 06 25
Planas. Kas yra biblija. Biblijos poveikis. Biblijos idėjos. Biblijos skaitymas. Senasis testamentas. Naujasis testamentas. Lietuviški biblijos vertimai. Biblija yra senovinė šventoji knyga istorinis paminklas. Ji yra puikių. Intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė. Visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apie. Dievą ...
Religija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
...
Religija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą atsakyti į klausimus į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje kasdienybėje kodėl gyvename kenčiame mirštame kodėl vyksta karai nelaimės kodėl žūsta nekalti žmonės kodėl tiek neteisybės pasaulyje ir pan. Rašau būtuoju laiku ...
Religija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Martyno liuterio sakramentų teologija. M. Liuteris 1519 m. Savo pamoksluose apie išpažintį krikštą ir. Šventąją vakarienę ?priešpastato šventajam augustinui tris didžias. Viduramžių mokyklas – pranciškonų domininkonų ir deterministų – bei nurodo. Į tai kad theologia crucis yra virš theologia gloriae arba šalia jos. Kryžiaus papėdėje visiems teologizavimams ateina ...
Religija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Žmonės - tai gyvi organizmai kaip ir augalai gyvūnai tai – gyvybė kuri kaip yra manoma egzistuoja tik žemėje. Gyvendami žemėje vertiname kas yra gražu gera teisinga bet pažiūrėkime ar tikrai tai ką vertiname kaip gera ir teigiama iš tikrųjų tuom ir kvepia kalbant apie bažnyčias tikėjimą dievą. Pirmiausiai reik visgi paminėt kad viena teigia tikroji krikšcionybė kas ...
Religija,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Baltų religija ir mitologija. Libertas klimka. Kokius dievus garbino tolimi lietuvių protėviai kaip juos įsivaizduodavo kokias aukas jiems atnašaudavo kokios pagalbos iš jų tikėdavosi kitaip tariant koks buvo dvasinis mūsų krašto senovės žmonių gyvenimas. Baltai nesukūrė savo rašto tad nepaliko ir šventųjų tekstų. Apie jų religiją ir kultus galime spręsti tik iš ...
Religija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Saulės simboliai ir įvaizdis mene. Beveik visur saulė buvo garbinama ir dažnai sudievinama bet saulės kulto būta tik amerikoje- peru inkų karalystėje ir meksikoje actekų karalystėje t. Y. Jį puoselėjo tik dvi tautos kurios buvo sukūrusios galingas imperijas. Saulės kultas buvo puoselėtas ir didžiosiose egipto europos ir azijos civilizacijose karalius arba imperatorius užima ...
Religija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Sv. Kazimieras kovarniu diena. Kovarnių diena – sena lietuvių šventė skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į lietuvą parskrenda kovarniai kovai. Senoliai šią dieną patardavo praverti tvartų duris įleisti vidun saulės kad gyvuliai galėtų pasidžiaugti ateinančiu pavasariu. Kai kur būdavo patariama gyvulius išleisti į lauką. Tikėta kad jie greičiau augs bus atsparesni ...
Religija,  Rašiniai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Šviesa senajame testamente. Šviesa jobo išminites ir psalmių knygose. Pranašų pranašaujama šviesa. Ii. Šviesa naujajame testamente. Iii. Šviesa judaizmo tradicijoje. Žydų šventyklos reikšmė. Tradicinės žydų šventės. Iv. Jėzaus mesijinė kilmė ir jo dieviškumas. V. ?tai gal ir mes akli? jn 940. Išvados. Bibliografija. Įvadas. Šv. Rašte žodis ...
Religija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Smulkioji architektūra. Kryžiai. Kryžių statymo paprotys labai senas ir išlikęs iki šių dienų. Šiandien dauguma gėrisi kryžių ornamentų gražumu jų pačių formų įvairove bet nemato gilesnės prasmės. Nes žiūri į kryžių kaip į religinį simbolį bet ne kaip į meno kūrinį. Tad pabandysiu pažvelgti į kryžių kaip į lietuvių liaudies meno kūrinį kuris turi savo ...
Religija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25