Rekvizitų įforminimas

Raštvedybos testai
Testas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Rastvedybos testai. Rastvedybos testai.

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS
1 variantas.

1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai?
Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO
353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210
mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami
ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje, nurodyti formatai netaikomi.

2. Kokio pločio paliekamos paraštės?
Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji - 30
mm, dešinioji - ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė - 20 mm, apatinė - ne
mažesnė kaip 20 mm.

l .3. Kaip numeruojami dokumento lapai?
Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir
tolesni lapai.

l .4. Kur ir kaip užrašomas lapo numeris.
Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais
skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

1.5. Kas tai yra rekvizitas?
Rekvizitas - dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas
dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią
vietą.

2.1. Kokie yra dokumentų rekvizitų rašymo būdai?
Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga
vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių.
Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai
nutolusios nuo kairiosios paraštės.
Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.
Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti
taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po
juo rašomi kiti rekvizitai.

2.2. Kur spausdinamas herbas?
Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau - herbas) arba
prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.
Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje
pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2.3. Kur spausdinamas prekių ženklas?
Prekių ženklas gali būti spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po
viršutine parašte arba lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant
paraštes.

2.4. Kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?
Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo
rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo
viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje
pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas
arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas
rašomas po viršutine parašte.

2.5. Jei prekių ženklas...