Rekvizitai

Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą.

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai:

1. herbas arba prekių ženklas;
2. dokumento sudarytojo pavadinimas;
3. įstaigos duomenys;
4. specialioji žyma;
5. priedo žyma;
6. dokumento gavimo registracijos žyma;
7. dokumento pavadinimas;
8. dokumento data;
9. dokumento registracijos numeris;
10. gauto dokumento nuoroda;
11. dokumento sudarymo vieta;
12. adresatas;
13. rezoliucija;
14. dokumento tvirtinimo žyma;
15. dokumento tekstas;
16. parašas;
17. dokumento suderinimo žyma;
18. vizos;
19. supažindinimo žyma;
20. rengėjo nuoroda;
21. dokumento paieškos nuoroda;
22. kopijos tikrumo žyma.

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

1. Herbas arba prekių ženklas;

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.

Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes.

Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo viduryje.
Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.
Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

Pvz.,

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MĖTA“


VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJOS
DIREKTORIUS


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO
KOMISIJA

3. Įstaigos duomenys;

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje.
Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, tarp atskirų duomenų paliekamas didesnis intervalas arba dedami atitinkami skyrybos ženklai.

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir...