Reklamos strategija

 5
Microsoft Word 126 KB
16 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 2
1. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. 3
2. Situacijos analizė 6
3. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas 7
4. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas 9
5. Reklaminės kompanijos biudžeto sudarymas 10
6. Reklaminio pranešimo kūrimas 12
7. Reklamos nešiklių parinkimas 13
8. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas 15
9. Internetinė reklamos kompanija ir jos planavimas 16
9.1 Reklama internete 16
9.2 Įmonės aprašymas 18
9.3 Įmonės situacijos analizė 21
9.4 Įmonės reklaminės kampanijos tikslai, tipas ir politika 22
9.5 Įmonės reklamos strategija ir priemonių parinkimas 22
9.6 Reklaminės kompanijos biudžeto sudarymas 23
9.7 Reklaminio pranešimo kūrimas 23
9.8 Reklamos nešiklių parinkimas 24
9.9 Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas 24
IŠVADOS 27
Literatūra 28
PRIEDAI 29

ĮVADAS

Pradedant kalbėti apie reklamą internete, iš pradžių reikėtų susipažinti su reklama apskritai, aptarti bent svarbiausius jos bruožus, paskirtį ir reikšmę. Įvade apibrėžiama, kas yra laikoma interneto reklama (arba kompiuterizuota reklama), o taip pat apibendrintai aptariama reklamos bei interneto reklamos svarbą.
Reklama – tai viešas pranešimas, skatinantis parduoti, pirkti, nuomoti gaminius bei paslaugas, skatinantis mintį arba veiklą, kurios pageidauja reklamos užsakovas. Taigi, reklamai yra būdingi du požymiai: specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą produktą arba vykdyti kokius kitus reklamuotojo užsakymus; atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina).
Todėl galima padaryti išvadą, kad reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant paslaugas, jų vartojimą), arba siekiant užtikrinti ateitį (reklamuojant kompanijos ženklą, vardą, veiklą).
Nuo reklamos priemonės pasirinkimo priklauso kaip ir kam bus pateiktas firmos reklaminis kreipinys, kaip jis bus suprastas bei kokia galėtu būti atsakomoji reakcija. Tinkamų priemonių parinkimą iš dalies galima laikyti reklamos strategija ir taktika. Reklamos priemonių arsenalas yra didelis. Kiekviena jų pasižymi savitomis ypatybėmis, skirtingai veikiančiomis vartotoją (todėl, kad įvairiose priemonėse veikia skirtingi reklaminio kreipinio elementai). Skirtinga ir pasiekiama auditorija. Svarbu, kad pasirinktos reklamos priemonės atitiktų reklamos tikslus, metodikos ir psichologijos reikalavimus. Įmonėje organizuojant platesnio masto reklamos kampaniją, rekomenduojama panaudoti ne vieną, o keletą priemonių.
Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos...