Reklamos politika

 5
Microsoft Word 104 KB
13 puslapiai

Kursinis darbas reklama. Kursinis darbas reklama.


ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
MENŲ FAKULTETAS
DIZAINO KATEDRA

Reklamos politika

Dėst. doc. dr. Vytautas Žalys

D.Diz III-II stud. Ramūnas Ivanauskas

ŠIAULIAI, 2005

Turinys

Įvadas
3


Įžanga
4

Reklamos istorinės ištakos
5

Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos 5

Reklaminės kampanijos planavimas
6

Informacijos paieška
6

Strategijos ir veiksmų planavimas
6

Reklaminio teksto projektas
7

Reklamos būdai, jų naudojimas
8

Reklama televizijoje
8

Reklama radijuje
9

Reklama spaudoje
10

Lauko reklama
11

Reklama internete
13

Darbas su žiniasklaida
13

Naudotos literatūros sąrašas
15
Įvadas______________________________________________________________________
___
Reklama apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip
informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos
ir vartojimo sferų.
Šiuo metu reklama tapo būtinu gyvenimo atributu. Be jos neįsivaizduojame ne
tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių
egzistavimo.
Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją,
nukreiptą į potencialius pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti įvairius
veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama
remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visos visuomenės tarpusavio
interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą
poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama
taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti
klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir
estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomenės nuomonės formavimu.
Reklama yra daugiafunkcinė veikla su daug tikslų gali būti siekiama jos
pagalba.
Reklama apibrėžiama įvairiai, tačiau paprastai akcentuojamas trys jos
specifinės savybės:
• Pirma, tai apmokamas informacijos perdavimo būdas.
• Antra, reklama yra neasmeninis arba netiesioginis informacijos
perdavimo būdas.
• Trečia, visada yra reklamos iniciatorius, kuris paprastai moka už jos
klaidas, todėl dar yra vadinamas rėmėju
arba užsakovu.
Reikia atkreipti dėmesį, kad reklama yra mokama ir yra žinoma mokėtojo
asmenybė.
Perskaitę skelbimo turinį, iš karto sužinome, kas nori parduoti prekę ar
paslaugą.

Reklama pasižymi ir teigiamomis ir neigiamomis savybėmis.
Teigiamos – tai reklamos prieinamumas. Ji gali pasiekti...