Reikalavimai keliami išradimo įforminimui

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

Turinys

Tikslas 3
Uždaviniai 3
Įvadas 4
1. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai 5
1.1 Išradimo objektas-įrenginys 5
2.1 Išradimo objektas - būdas. 5
3.1 Išradimo objektas - medžiaga. 6
2. Paraiškos pateikimas 7
2.1 Prašymas išduoti patentą 7
2.2 Reikalvimai patentinėms paraiškoma 9
2.3 Reikalavimai brėžiniams. 11
2.4 Išradimo aprašas 13
2.4.1 Išradimo aprašymo turinys. 13
2.4.2 Išradimo pavadinimas. 14
2.4.3 Išradimo esmė. 14
2.4.4 Išradimo realizavimo aprašymas. 15
2.4.5 Įrenginio aprašymo duomenys. 16
2.5 Išradimo apibrėžtis 16
2.5.1 Išradimo apibrėžties sudarymas 17
2.6 Referatas 18
2.7 Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis 19
2.8 Pareiškimas dėl autorystės 19
Išvados 21
Naudota literatūra: 22
Priedai: 23

Tikslas: Aptarti reikalvimus keliamus išradimo įforminimui.

Uždaviniai:

1. Aptarti išradimo sąvoką, objektus ir požymius;
2. Išsiaiškinti paraiškos pateikimo, bei reikiamų dokumentų svarbą ir reikalingumą;

Įvadas

Išradimas – vidutinio lygio specialistui neakivaizdus, naujas bet kokios problemos techninis sprendimas, kurį galima naudoti pramonėje ar kitose srityse. Daugelyje valstybių išradimais pripažįstami tik techniniai sprendimai, kiti sprendimai laikomi nepatentabiliais. Nepatentabiliais laikomi ir tie techniniai sprendimai, kurie prieštarauja įstatymams, papročiams ir pan. Yra šalių, kur nepatentabiliais laikomi gydymo diagnostikos būdai, selekcijos rezultatai.
Pagal rūšis, išradimai skirstomi į konstrukcinius, technologinius, receptūrinius (medžiagos). Konstrukciniai išradimai, tai tam tikras sudėtinių dalių išdėstymas ir atitinkama sąveika tarp jų. Technologiniai išradimai – jei išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagaminamam gaminiui. Receptūriniai/medžiagos – augalų ar gyvūnų ar kitokių objektų išskiriamų medžiagų atradimas ir išskyrimas – išradimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Patentų įstatymu , išradimais nelaikomi:
1. atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;
2. gaminių išoriniai vaizdai;
3. žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;
4. informacijos teikimo būdai.

1. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai

Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas.

1.1 Išradimo objektas-įrenginys

Išradimo objektui - įrenginiui priskiriamos konstrukcijos ir gaminiai.
Požymiai, apibūdinantys...