Reformacija mažojoje Lietuvoje

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

Reformacija lietuvoje referatas. Reformacija lietuvoje referatas.

LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA

REFORMACIJA LDK MAŽOJOJE LIETUVOJE

Kaunas
2004

ĮVADAS

Pagrindinis darbo tikslas trumpai apžvelgti pagrindinius reformacijos bruožus, pradžią, jos raidą ir poveikį LDK ir mažajai Lietuvai, daugiausia remiantis I. Lukšaitės darbais. Kaip reformaciją vystėsi Lietuvoje žvelgiant bendrame Europos kontekste.
Darbe naudota I.Lukšaitės Radikalioji kryptis Lietuvoje ir Reformacija LDK ir Mažojoje Lietuvoje XVI a. trečiajame dešimtmetyje – XVII a. pirmajame dešimtmetyje. Taip pat remtasi I. Kregždės Reformacija Lietuvoje.

REFORMACIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE

Lietuvą Renesanso ir humanizmo idėjos pasiekė beveik dviem šimtmečiais vėliau dėka Lenkijos karalienės Bonos Sforcos. Bona Sforca buvusi Milano hercogo Giovani Sforzos, humanistų globėjo duktė, globojusi humanistus. Reformacija (pertvarkymas) tai gilus XVI a. religinis sąjūdis, sukeltas tikinčiųjų sąžinės ir laisvos minties. Bendrai imant, pasak Kregždės, reformacija laikoma liaudies sąjūdžiu ir priskiriama prie pačių didžiausių pasaulio įvykių. Autoriaus nuomone, reformaciją sukėlė katalikų bažnyčios išsigimimas, paniekinęs ankstyvosios krikščionybės idealus, jos atitolinimas nuo liaudies. Reformacija siekė atnaujinti viduramžiais nugyventą Bažnyčią ir religiją, apvalyti ją nuo įsiviravusių blogų papročių. Reformacija atmetė Skolastikų sukurtas dogmas, mistiką ir religinį kultą, visą Romos Katalikų bažnyčios mokslą ir pačią sistemą. Krikščionybės pažinimo ir išpažinimo pagrindan padėjo Evangelijos tiesa.
Reformacija Lietuvoje , pasak autorės Ingės Lukšaitės prasidėjusi kaip tik tuo metu, kai Lietuvoje jau buvo pradėjęs plisti Renesansas. Traktuojant jį kaip visuomeninį judėjimą, tai ji truko Lietuvoje apie šimtmetį nuo ( nuo XVI a. vidurio iki XVII a. vidurio). Autorės teigimu reformacija buvo apėmusi visus visuomenės sluoksnius, tačiau ne vienodu mastu.
Pasak Jokūbo Kregždės, renesanso ir humanizmo idėjos visose šalyse pasiekė tik visuomenės viršūnes, esą skelbiamos naujos idėjos plito privilegijuotųjų sluoksniuose ir jomis pasinaudojusi aukštoji katalikų hierarchija, karaliai, didikai, o nužemintųjų ir pavergtųjų luomų šios idėjos nepasiekusios.
Renesanso ir humanizmo ideologų skelbtus laisvės ir lygybės siekius, reformacija suvedė į tam tikrą politinę ir socialinę programą. Reformacija pasisakė už pilnutinį žmogų, kuris turi vadovautis savo proto galia ir Kristaus apreikštomis tiesomis. Reformacija, iškeldama naują sąžinės ir tikėjimo laisvės principą, atidarė duris žmonijai į laisvės, tolerancijos ir laimės...