Reformacija ir kontrreformacija

Konspektas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Martynas liuteris referatas. Martynas liuteris referatas.Reformacija - (lot. pertvarkymas) – XVI a. visuomeninis, politinis ir ideologinis judėjimas dėl religijos atnaujinimo ir Katalikų Bažnyčios pertvarkymo, vykęs daugelyje Europos šalių. Šis judėjimas prasidėjo Vokietijoje; jos pradininkas ir iniciatorius – vienuolis Martynas Liuteris. Vokietijoje bažnyčia buvo pradėta vad. Liuteronų bažnyčia.

Martynas Liuteris ir jo idėjos
Bažnyčios mokymą radikaliai kritikuoti ėmė buvęs vienuolis Martynas Liuteris (1483-1546), kilęs iš Saksonijos (Vokietija). 1517 m. 10. 31 d. Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė „95 tezes“. Šis įvykis laikomas Reformacijos pradžia.

• Ypač piktinamasi indulgencijų (atleidimas nuo nuodėmių) pardavinėjimu.
• Bažnyčia gali būti ir be popiežiaus.
• Žmogus savo veikla turi tarnauti Dievui.
• M. Liuteris tvirtino, kad krikščionys tikėjime privalo vadovautis tik Biblija.

1519 m. Martynas Liuteris paskelbė pagr. savo mokymo teiginius:
• Skelbė visų tikinčiųjų lygybę prieš Dievą.
• Teigė, kad vienintelis tikėjimo šaltinis – Šventasis Raštas.

1520 m. Popiežius savo bule atskyrė M. Liuterį nuo bažnyčios.

Martyno Liuterio idėjų reikšmė:
• M. Liuteris pasisakė už pigią bažnyčią.
• Jo dėka prasidėjo platus judėjimas prieš Katalikų bažnyčią, kuris išplito po visą Europą.
1520 m. susikūrė anabaptistų sekta, kuri reikalavo atsisakyti šventųjų paveikslų ir apeigų, pripažino tik suaugusiųjų krikštą.

1521 m. Vormso susirinkimas. M. Liuteris buvo iškviestas į Vormse posėdžiavusį reichstagą (imperijos kunigaikščių ir miestų atstovų susirinkimą).

1525 m. Vokietijoje kilo sukilimas vad. valstiečių karu. Buvo reikalaujama panaikinti prievoles, lažą, duokles, dešimtinią.

Reformacijos pergalė Vokietijoje:
1529 m. M. Liuterio šalininkai...