Referatas apie a smetona jo vaikyste politika seima

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Referatas


Antanas Smetona

(1874 - 1944)

Parengė:

1874m. rugpjūčio mėn. 9d. darbščioje Smetonų šeimoje gimsta Antaniukas. Jis buvo šeštasis vaikas, po jo gimė dukra Julija. Berniukas buvo labai smalsus, iškalbus ir linksmas vaikas. Jo geriausias draugas buvo Kuliavų Juozukas.
Vaikai dirbo namuose, mat tėvas nusistatė niekur neleisti jų tarnauti. Berniukas pas tėvus iš pradžių jokių privilegijų ir lengvatų neturėjo. Kai tik paaugo,turėjo šiokio tokio darbo stvertis. Labai mėgo dailės darbą. Viską mėgino pats padaryti. Nuolat vis kąnors sugalvodavo, tai drožti, tai tašyti ar piešti. Teko ir ganyti, ir vyžas pinti, o skaityti išmoko, kai tėvai mokė vyresniuosius Dešimtus metus einantį tėvas nuvežė jį į Taujėnų valsčiaus pradinę mokyklą, už 12 kilometrų nuo namų, tačiau piktas mokytojas vaiką nuo mokyklos atbaidė. 1885 m., mirus tėvui, Antanas buvo nuvežtas į motinos tėviškę, Kartanus, kur vaikus mokė vietos šlėktelė Rapanavičius. Po metų vėl grąžinamas į Taujėnus. Išmokęs rusų kalbą, radęs kitą, entuziastingą ir vaikus mylintį mokytoją Trofimovą, jaunasis Smetona kibo į mokslus ir pirmą kartą tapo šiokiu tokiu viršininku - buvo paskirtas vaikų bendrabučio vyresniuoju.
Mokyklą baigė 14 metų. Šeima nutarė Antaną leisti mokytis toliau, todėl reikėjo pasirengti stoti į gimnaziją (į ją priimdavo nuo 12 metų). Rengėsi Ukmergėje, čia gerai išmoko lenkų kalbą ir 1892 m. išlaikė egzaminus į Palangos progimnazijos trečiąją klasę. Mokėsi labai gerai, tad buvo atleistas nuo mokesčio už mokslą. 1893 m. baigia progimnaziją ir, šeimos patariamas, išlaiko egzaminus į Žemaičių kunigų seminariją. Tačiau kunigo luomui Smetona pašaukimo nejautė. Pergalvojęs savo sprendimą, tęsia mokslą Mintaujos gimnazijoje.
Gimnazijos vadovybė versdavo mokinius katalikus prieš pamoką...