Rašytiniai tekstai elektroninėje terpėje jų ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 110 KB
14 puslapiai

Tekstai referatas. Tekstai referatas.

Referatas

Rašytiniai tekstai elektroninėje terpėje, jų ypatumai.
Elektroninio laiško kalbos ir stiliaus reikalavimai.

Autorius:

2004/2005 m.m.

Turinys

Įvadas 3
1. Pašto istorija 4
2. Elektroninio laiško dalys 5
2.1. Antraštė 6
2.2 Parašas 8
3. Elektroninio laiško etiketas 9
4. Internetiniai pokalbiai 11
4.1 Pasisveikinimas ir atsisveikinimas 12
4.2 Internetinių pokalbių bruožai 13
4.3 Slapyvardis 15
5. Internetinių pokalbių etiketas 17
Išvados 19
Šaltiniai 20
Literatūra 26
Priedai 27

Įvadas

Kompiuteris vis labiau tampa mūsų kasdieninio gyvenimo - darbo, buities, laisvalaikio pramogų dalimi. Informacinės technologijos daro įtaką mūsų gyvensenai, kultūrai, netgi mąstymo būdui. Paprastą ranka rašomą laišką pakeitė elektroninis, o norint pabendrauti su draugais ar šiaip nepažįstamais žmonėmis, užtenka namie turėti kompiuterį ir internetą.
Nors internetu naudojasi daugelis žmonių, daugelis turi elektroninį paštą, tačiau dar ne visi žino, kaip taisyklingai rašyti elektroninį laišką, kaip mandagiai bendrauti tiek elektroniniu paštu, tiek internetinių pokalbių svetainėse.
Šio darbo tikslai: supažindinti su elektroninio laiško dalimis antrašte ir parašu, su elektroninio laiško etiketu, ištirti internetinių pokalbių kalbą, pagrindinius bruožus, slapyvardžius, ir supažindinti su internetinių pokalbių etiketu.

1. Pašto istorija

Daug metų žmonės vieni kitiems perduodavo informaciją įvairiais būdais. Senovėje žmonės svarbias naujienas perduodavo laužais ir jų dūmais. Vėliau laiškus pasikeisdami gabeno pėsti arba raiti pasiuntiniai. Senovės Graikijoje populiarus buvo balandžių paštas. Žmonės žinutes užrašydavo ant popieriaus, kurį susukdavo į tūtelę, ir pririšdavo prie treniruotų pašto balandžių kojų. Pirmosios pašto paslaugos pradėtos teikti Romėnų imperijoje, Persijoje ir Kinijoje. Laiškus, užrašytus ant pergamento ritinių, adresatams atgabendavo raiteliai arba atplukdydavo laivais. Tačiau šiuo paštu galėjo naudotis ne visi piliečiai, o tik valstybės tarnautojai.
Pirmasis visuomeninis paštas buvo įsteigtas Prancūzijoje 1464 metais. Iš pradžių paštą gabeno raiteliai, vėliau – pašto vežimai. 1863 metais pasiūstas pirmasis faksas, nors fakso aparatas sukurtas tik 1984 metais. O jau 1971 metais išsiųsta pirmoji elektroninio pašto žinutė. Ją išsiuntė kompiuterių specialistas Ray Tomlinson. Iki 1990 metų elektroninis paštas paplito visame pasaulyje. Šiuo metu elektroninis paštas – populiariausia ryšio priemonė.

2. Elektroninio laiško...