Rasynis

Istorijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Rašinys

Sovietų valdžia kovojusi prieš partizanus. Ėmėsi pačių ryžtingiausių ir įvairiapusiškiausių priemonių.
Prasidedant žiemai, kuri apsunkins gaujų veiklą ir sudarys sunkesnes sąlygas jų gyvavimui, sovietų valdžia pasirišta visokeriopai išnaudoti suduodant lemiamą smūgį nacionalistiniam pogrindžiui ir jo ginkluotoms gaujoms. Šiomis sąlygomis kartu su nepaliaujamomis aktyviomis operatyvinėmis ir karinėmis MVD-MGB operacijomis svarbios yra priemonės, dezorganizuojančios gaujas, raginančios savanoriškai pasiduoti, demaskuojančios fašistinio banditizmo Lietuvoje esmę, prigimtį ir kilmę, kompromituojančios banditus ir jų vadeivas gyventojų akyse.
Apylinkių gyventojų susirinkimuose, aptarinėjami einamieji įvykiai, partijų bei vyriausybių sprendimai, demaskuoti provokacinius nacionalistinio pogrindžio ir gaujų prasimanymus, parodyti banditizmo beperspektyviškumą ir jo pražūtingumą. Tokiuose susirinkimuose organizuoti legalizavusiųjų banditų pasisakymus, demaskuojančius banditus ir jų žvėriškumus. Aiškinti piliečiams, jog banditai bauginimais į savo nusikalstamą veiklą įtraukia neatsparius gyventojus, versdami juos talkininkauti, slapstyti bandytus bei pan., ir kad tokie asmenys, jeigu praneš apie tai , nebus traukiami atsakomybėn. Skelbiama kompromituojanti medžiaga apie vadeivas, bei aktyvius jų narius, demaskuoti juos kaip tėvynės ir lietuvių tautos išdavikus, aktyvius fašizmo...