Raštvedybos referatai

Turinys. Įvadas. Raštvedybos sąvoka. Dokumento sąvoka. Bendrieji dokumento įforminimo reikalavimai. Formuliaras- rekvizitų visuma. Blankai. Rekvizitų spausdinimo taisyklės. Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Organizacinių dokumentų įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Tvarkomųjų dokumentu įforminimas. Informacinių siunčiamųjų ...
Raštvedyba,  Referatai,  43 psl.
2011 06 25
Vilniaus kooperacijos kolegija. Dieninių studijų skyrius. Iv-04 grupės studentė. Tatjana žuravliova. Raštvedyba ir dokumentai. Raštvedybos ir verslo korespondencijos. Referatas. Įvertinta. Parašas. Dėstytojo vardas pavardė. Data. Vilnius. Tirinys. Įvadas. Teorinė dalis. Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų apyvarta. Praktinė ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedai ir išrašai. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas privataus asmens dėl ...
Raštvedyba,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Įvadas. Dokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau xia. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba kuri derino bendruosius lietuvių kalbos ir specialiuosius kalbos reikalavimus. Kanceliarinę kalba formuoti padėjo leidinys ?gimtoji kalba?. Darbo tema- dokumentų tekstų ypatybės. Dokumento tekstas yra svarbus nes kiekvienas vadybininkas turi mokėti parašyti dokumentą ...
Raštvedyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Santraupos dokumentuose. Protokolųaktųįsakymų tekstų struktūros ypatumai. Komercinių aiškių tekstų ypatumai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Žmogų dokumentai lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ligi mirties. Sąvoka dokumentas yra kilusi iš lotyniško žodžio dokumentum-pamokantis pavyzdysliudijimasįrodymas. Dokumentas ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Įvadas. Įmonės rengdamos dokumentus susiduria su svarbiausiu dokumento rekvizitų – dokumento tekstu. Kuo aiškiau trumpiau tiksliau konkrečiau ir taip toliau parašytas tekstas tuo labiau galime tikėtis sklandesnio bendradarbiavimo su dokumento gavėju ir su dokumentu susijusiais dokumente paminėtais asmenimis. Kiekviena dokumentų rūšys tvarkomieji organizaciniai informaciniai turi ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios. Nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Literatūra. Įvadas. Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
1 variantas. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai. 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymu nr. 19 lietuvos archyvų departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinis direktorius v. Grigoraitis patvirtino naujas dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles. Jose pateikiami sekantys bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. ? dokumentai įforminami tokių formatų pagal iso ...
Raštvedyba,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
...
Raštvedyba,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Įžanga. Šiuo metu pasaulyje priskaičiuojama didelė įvairovė dokumentų. Su daugeliu iš jų mes susiduriame kiekvieną dieną. Tokie dokumentai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi be jų neįsivaizduojame savo dienotvarkės planų. Nemaža dalis dokumentų tampa aktualūs ir reikalingi tik tada kai iškyla specifinės problemos susijusios su tam tikros srities veikla o dalis ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Archyvai ir dokumentų saugojimas. Lietuvoje. Valstybinė archyvų sistema. Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro lietuvos archyvų departamentas prie lietuvos respublikos vyriausybės ir jam pavaldūs valstybiniai archyvai bei kitos įstaigos lietuvos valstybės istorijos archyvas lietuvos centrinis valstybės archyvas lietuvos valstybės naujasis archyvas lietuvos centrinis metrikų ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Tiksliai pasakyti kada prasideda suaugusio žmogaus amžius sudėtinga. Daugelis ekspertų mano kad 20 metų amžių galima laikyti pradiniu momentu tačiau svarbiausia yra ne chronologinis amžius bet psichologiniai pokyčiai. Suaugusio žmogaus gyvenimas gali būti skirstomas į tris pagrindinius periodus. Jauno suaugusio apytiksliai 20 – 40 metų. Vidutinio amžiaus suaugusio apytiksliai 40 ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
I. Dokumento rengimo ir iforminimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įmonių organizacijų kitų subjektų įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas tvarkomųjų organizacinių informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus kurie taikomi nepriklausomai nuo šių ...
Raštvedyba,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Ma famille. Autrefois je ne sais pas qui suis moi. Jai de dix – neuf aus. Je suis ne en mille neuf cent quatre-vingt-sept le trente mars. Je siuis mouton. Mes yeux sont bleus. Mes cheveux sont bruns. Jaime coute le muzic. Jaime danser. Je dansais pendant cinq annes. Je sius tudiante on collge kaunas. Ma specialit est le management des affaires. Je sius l’etudiante de la premiere annee a la ...
Raštvedyba,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Darbo sutartis. Reklamos studija. ?rico?. Savanorių pr. Lt – 2000 vilnius. Lietuvos respublika. Bendros įsidarbinimo sąlygos. Darbo laikas kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo. Iki. Val. Kasmet suteikiamos 30 kalendorinių dienų eilinės atostogos suderinta. Su personalo vedėju. Gali tekti dirbti viršvalandžius pristatymų metu. Pageidautina būti profsąjungos nariu bet ...
Raštvedyba,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25