Raštvedyba

Nacionalinė turizmo plėtros programa. Per pastaruosius metus turizmo sektoriaus teisinė aplinka pagerėjo naujasis turizmo įstatymas įtvirtino pakeitimus kuriais siekiama geriau apsaugoti vartotojų teises numatytos palankesnės sąlygos užsiimti kaimo turizmu nustatytas privalomas apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas pridėtinės vertės mokesčio įstatyme iki 5 sumažintas pvm mokestis ...
Raštvedyba,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Raštvedybos žodynėlis. Absoliuti dauguma daugiau kaip pusė daugiau kaip 50 procentų. Adresas asmens gyvenamosios vietos namų ar darbovietės įmonės ar įstaigos buvimo vietos buveinės nurodymas. Adresatas asmuo įstaiga ar jos padalinys kuriam kas adresuojama rašoma naudininko linksniu. Raštuose adresatui gali būti priskiriamas ir adresas. Antraštė užrašas trumpai nusakantis ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Planas. I. Įvadas. Ii. Dokumento sąvoka. Iii. Valdymo dokumentų klasifikavimas. Dešimtainė dokumentų klasifikavimo sistema. Iv. Dokumentų standartizavimas. V. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų formuliaras. Popieriaus formatai. Dokumentų formuliaras. Vi. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rekvizitų įforminimas. Dokumentų blankai. Dokumentų rekvizitai. Bendrieji dokumentų ...
Raštvedyba,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Raštvedybos ir dokumento sąvokos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Tvarkomieji dokumentai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus dokumentus saugoti ar naikinti. ...
Raštvedyba,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Įstaigos duomenų ypatumai. Turinys teorija. Kas sudaro įstaigos duomenis. Telefonų numerių rašymo būdai. Adresų rašymo būdai. Elektroninis paštas. Lietuviškų kabučių rašymo būdai. Mano įmonės duomenys. Literatūros sąrašas. Praktinė dalis. Įsakymas dėl saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo. Komercinis laiškas. Darbuotojų susirinkimo protokolo išrašas. Priedas. ...
Raštvedyba,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25