Raštvedyba

Klaipėdis verslo ir technologijų kolegijos. Verslo fakultetas. Raštvedybos ir duomenų apdorojimo kompiuteriu referatas. Darbą atliko. Neakyvaizdinių studijų. 1 dn kurso studentė. Janina jonušienė. Darbą tikrino. Dėstytoja. Xxxx xxxxx. Klaipėda 2003 m. Klausimai ir užduotys raštvedybos diferencinei įskaitai. Turinys. Antraštė puslapi. S. Vadovaujantis nurodyta literatūra ...
Raštvedyba,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
Įvadas. Raštvedybos reikalavimai. Vadovaujantis dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais žin. 2001 nr. 30-1009 nr. 42-1480 nr. 94-3337 2002 nr. 5-212nr. 70-2956 dokumentai įforminami pagal lst en 2002162001 ir iso 3531975 standartus. A4 210297 mm a5 148210 mm a4l 297210 mm ir a5l 210148 mm formato popieriaus lapuose. Dokumentuose paliekamos tokio pločio paraštės ...
Raštvedyba,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. 3. I. Dokumento rengimo etapai. Ii. Rengėjo žyma. Iii. Dokumentų derinimo esmė. Iv. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas. V. Dokumentų tvirtinimo būdai. Vi. Parašo dokumente esmė. Išvados. Literatūra. Praktinė dalis. Įvadas. ?raštvedybos? sąvoka dabartiniame lietuvių kalbos žodyne apibrėžiame kaip dokumentu valdymas. Siaurąja prasme raštvedyba yra darbas ...
Raštvedyba,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
?. Uždaroji akcinė bendrovė bohema‘‘. Juridinių asmenų registras. Kodas 1111. Vytauto g. Lt-53280 šiauliai. Tel. 8 41 222. Faks. 8 41 333. El. P. Bohemagmail. Com. Uždarosios akcinės bendrovės. Pūga‘‘. Direktoriui. Kazimierui būgai 2006-12-14 nr. Sr-. Dėl tarpininkavimo. Gerb. P. Direktoriui. Parodoje automobiliai ir jų dalys‘‘ atkreipėme dėmesį į jūsų siūlomas ...
Raštvedyba,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Trumpas įstaigos veiklos aprašymas. Įstaigos valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Priedai. Įvadas. Šiuo metu daugelis įstaigose dirbančių žmonių bendrauja netiesioginiu būdu o dokumentų pagalba nes tai yra labai patogus bendravimo būdas ...
Raštvedyba,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Lietuvos archyvų departamento. Prie lietuvos respublikos vyriausybės. Generalinis direktorius. Įsakymas. Dėl lietuvos archyvų departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymo nr. 19 ?dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo? pakeitimo. 2006 m. Gegužės 25 d. Nr. V-. Vilnius. P a k e i č i u lietuvos archyvų ...
Raštvedyba,  Konspektai,  16 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvių kalbos kilmė. Pirmosios žinios apie lietuvius ir lietuvos vardas. Morfologija. Sintaksė. Leksika. Kitos kalbos lietuvoje. Lietuvių kalba viešajame gyvenime. Pirmoji lietuvių kalbos gramatikos tekstai. Sutrumpinimai. Literatūra. Įvadas. Kalba nepaliaujamai kinta. Tai būdinga visiems jos klodams. Tą kitimą aiškiai matome palyginę skirtingų epochų tekstus ...
Raštvedyba,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Patvirtinta lietuvos archyvų departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. Gruodžio 28 d. Įsakymu nr. Raštvedybos taisyklės i. Bendrosios nuostatos. Raštvedybos taisyklės toliau - taisyklės nustato pagrindinius dokumentų rengimo tvarkymo ir valdymo reikalavimus kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įmonių taip pat kitų ...
Raštvedyba,  Konspektai,  11 psl.
2011 06 25
Valstybė – svarbiausia ir centrinė politinės sistemos institucija. Valstybė daugiau negu bet kokia kita institucija organizuoja nukreipia ir kontroliuoja bendrą žmonių ir jų grupių veiklą jų tarpusavio santykius. Mano nuomone vien todėl moderni teisinė valstybė turėtų būti kiekvieno politiko valdžios atstovo ar piliečio vizija. Nepaisant teisinės valstybės specifikos ji yra ...
Raštvedyba,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Dokumentų valdymo sąvokų apibūdinimas. Dokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis apimantis dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti. Oficialius dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas dokumentas įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas. Dokumentas – įvairiomis ...
Raštvedyba,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Teorinė dalis. Dokumentas. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų skirstymas. Ii. Asmens dokumentai. Prašymas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas cv. Motyvacinis laiškas. Tarnybinis pranešimas. Skundas. Charakteristika. Rekomendacija. Iii. Praktinė dalis. Asmens dokumentų rengimo ir įforminimo analizė. Išvados. Literatūros ...
Raštvedyba,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2011 06 25
Vilniaus koperacijos kolegija. Parengė mantas žemaitis. Įmonės bylų nomenklatūra. Ir bylų sudarymas. Kaunas. Įvadas. Jokia organizacija negali egzistuoti be komunikacijos. Komunikacija – bendravimas keitimasis patirtimi mintimis išgyvenimais. Dalykinė komunikacija garantuoja efektyvią veiklą sėkmingą valdymą padeda pasiekti organizacijos tikslus. Todėl nuo to kaip tiksliai ...
Raštvedyba,  Analizės,  9 psl.
2011 06 25
. Reklamos studija. ?rico?. Savanorių pr. 25 lt-2000 vilnius tel. 85 25 36 47 el. P. Inforico. Lt. Komercinis pasiūlymas. 2004 m. Gruodžio 1 d. Uab ?švenčionėlių vaisvandeniai?. Siūlome jums pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis. Klientų poreikiams skiriame didžiausią dėmesį. Tačiau jokiu būdu. Nesistengiame aklai vykdyti užsakovų norų nes žmonės dažnai nežino kiek. Ir ...
Raštvedyba,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Ypač svarbus dokumento rekvizitas – tekstas. Jis turi būti tikslus juridiniu požiūriu nes dokumentas įrodo patvirtina kokius nors faktus reiškinius įvykius. Dokumento tekstą reikia parašyti trumpą tikslų ir aiškų. Tuščiažodžiavimas nepadaro. Dokumentą įtikinamu. Trumpą dokumentą galima greičiau parašyti ...
Raštvedyba,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Įžanga. Visagalė reklama užplūdusi skaitytojus žiūrovus ir klausytojus iš visų pusių kišasi į gyvenimą ugdo naujas nuostatas. Reklamos analitikės a. Rogers nuomone tai vienas iš stipriausių socialinių veiksnių visuomenėje. Reklama propaguoja ne vien prekes – perša įvaizdžius vertybes tikslus supratimą veikia mūsų pažiūras o nuo pažiurų priklauso ir elgesys. Ir ...
Raštvedyba,  Analizės,  3 psl.
2011 06 25