Raštvedyba

Turinys. Įvadas. Raštvedybos sąvoka. Dokumento sąvoka. Bendrieji dokumento įforminimo reikalavimai. Formuliaras- rekvizitų visuma. Blankai. Rekvizitų spausdinimo taisyklės. Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Organizacinių dokumentų įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Tvarkomųjų dokumentu įforminimas. Informacinių siunčiamųjų ...
Raštvedyba,  Referatai,  43 psl.
2011 06 25
Vilniaus kooperacijos kolegija. Dieninių studijų skyrius. Iv-04 grupės studentė. Tatjana žuravliova. Raštvedyba ir dokumentai. Raštvedybos ir verslo korespondencijos. Referatas. Įvertinta. Parašas. Dėstytojo vardas pavardė. Data. Vilnius. Tirinys. Įvadas. Teorinė dalis. Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų apyvarta. Praktinė ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Testai rekvizitų įforminimas. 1 variantas. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai. Dokumentai įforminami tokių formatų pagal lst en 202162001 ir iso. 3531975 standartus popieriaus lapuose a4 210 x 297 mm a5 148 x. Mm ir a4 l 210 x 297mm a5 l 148 x 210 mm. Dokumentams kurie rengiami. Ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje nurodyti formatai netaikomi. Kokio pločio ...
Raštvedyba,  Testai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedai ir išrašai. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas privataus asmens dėl ...
Raštvedyba,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Įvadas. Dokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau xia. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba kuri derino bendruosius lietuvių kalbos ir specialiuosius kalbos reikalavimus. Kanceliarinę kalba formuoti padėjo leidinys ?gimtoji kalba?. Darbo tema- dokumentų tekstų ypatybės. Dokumento tekstas yra svarbus nes kiekvienas vadybininkas turi mokėti parašyti dokumentą ...
Raštvedyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
. Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos . Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti sugrupuoti . ir susisteminti dokumentai . Bylų apyrašas – įstaigos sudarytų bylų apskaitos ir paieškos dokumentas . Bylų nomenklatūra – raštvedybiniais metais įstaigoje numatomų sudaryti . bylų planas . Dokumentų apyvarta – įstaigos dokumentų tvarkymas nuo jų ...
Raštvedyba,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Santraupos dokumentuose. Protokolųaktųįsakymų tekstų struktūros ypatumai. Komercinių aiškių tekstų ypatumai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Žmogų dokumentai lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ligi mirties. Sąvoka dokumentas yra kilusi iš lotyniško žodžio dokumentum-pamokantis pavyzdysliudijimasįrodymas. Dokumentas ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Įvadas. Įmonės rengdamos dokumentus susiduria su svarbiausiu dokumento rekvizitų – dokumento tekstu. Kuo aiškiau trumpiau tiksliau konkrečiau ir taip toliau parašytas tekstas tuo labiau galime tikėtis sklandesnio bendradarbiavimo su dokumento gavėju ir su dokumentu susijusiais dokumente paminėtais asmenimis. Kiekviena dokumentų rūšys tvarkomieji organizaciniai informaciniai turi ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Raštvedyba,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios. Nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Literatūra. Įvadas. Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo ...
Raštvedyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
1 variantas. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai. 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymu nr. 19 lietuvos archyvų departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinis direktorius v. Grigoraitis patvirtino naujas dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles. Jose pateikiami sekantys bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. ? dokumentai įforminami tokių formatų pagal iso ...
Raštvedyba,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Ab ?lietuvos geležinkeliai? veikla. Įmonės valdymo struktūra. Ab ?lietuvos geležinkeliai? raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema bei aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas-nomenklatūra. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Kiekvienas iš mūsų priklauso kokiai nors organizacijai. Pavyzdžiui darželiui mokyklai kokiam nors ...
Raštvedyba,  Analizės,  8 psl.
2011 06 25
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Verslovadybos fakultetas. Ab ?x? rašvedybos sistemos analizė. Parengė indrė. Dėstytoja. . Vilnius. Turinys. Turinys. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumento apyvartos schema ir aprašymas. Dokumentų gavimo schema ir aprašymas. Išorinių dokumentų rengimo įforminimo vizavimo ...
Raštvedyba,  Kursiniai darbai,  4 psl.
2011 06 25
...
Raštvedyba,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Įžanga. Šiuo metu pasaulyje priskaičiuojama didelė įvairovė dokumentų. Su daugeliu iš jų mes susiduriame kiekvieną dieną. Tokie dokumentai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi be jų neįsivaizduojame savo dienotvarkės planų. Nemaža dalis dokumentų tampa aktualūs ir reikalingi tik tada kai iškyla specifinės problemos susijusios su tam tikros srities veikla o dalis ...
Raštvedyba,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25