Raštvedyba ir dokumentai

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Istaigos rengiami dokumentai referatas. Istaigos rengiami dokumentai referatas.

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA
DIENINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS


IV-04 grupės studentė
Tatjana Žuravliova

RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTAI

Raštvedybos ir verslo korespondencijos
Referatas

(Įvertinta)

(Parašas)

(Dėstytojo vardas, pavardė)

(Data)

Vilnius 2004

TIRINYS

ĮVADAS 3
1. TEORINĖ DALIS 4
1.1 Raštvedybos sąvoka 4
1.2 Dokumentavimas 5
1.3 Dokumento sąvoka 6
1.3 Dokumentų klasifikavimas 7
1.4 Dokumentų apyvarta 9
2. PRAKTINĖ DALIS 10
2.1 Asmeninis prašymas 10
2.2 Dalykinis raštas 11
2.3 Asmeninis įgaliojimas 12
2.4 Įsakymas dėl priėmimo į darbą 13
2.5 Pažyma apie studijas 14
IŠVADOS 15
NAUDOTA LITERATŪRA 16
DĖSTYTOJO UŽRAŠAMS 17

ĮVADAS

Šią temą pasirinkau, kadangi manau jog raštvedyba ir dokumentai yra
labai reikalingas ir svarbus dalykas, o ypač šiomis dienomis.
Gerai sutvarkytoje įmonėje, įstaigoje ir pačioje valstybėje
dokumentų tvarkymas yra labai svarbus dalykas.
Pačios raštvedybos pagrindas yra dokumentų klasifikavimas,
standartizavimas, raštų registravimas.
Dokumentų klasifikavimo sistema turi būti vieninga visoms
įstaigoms. Blogai suklasifikuotų dokumentų ieškojimas atima begalę laiko.
Laikui bėgant Lietuvoje nustatytos vienodos dokumentų sudarymo,
įforminimo ir kitų raštvedybos procesų taisyklės. Sudarytos prielaidos
standartizuoti valdymo dokumentus. O 1972 metais Tarybų Sąjungoje
patvirtintas organizacinių tvarkomųjų dokumentų standartas. Standartas iš
tikrųjų padarė pradžią didinant valdymo darbo efektivumą bei valdymo sferos
darbuotojų darbo kultūrą. Palengvėjo dokumentų rengimas, pradėta taikyti
organizacinė technika.
Pasikeitus administracinėms bei kanceliarinės kalbos vartojimo
sąlygoms, jau galima teigti, kad iš esmės keičiasi ir lietuviškoji
raštvedyba. Valdymo darbuotojų darbo efektyvumas ir greitumas toliau didės
klasifikuojant dokumentus, taikant naujas ir efektyvias dokumentų sudarymo
ir saugojimo priemones bei šiuolaikinę informacijos perdavimo techniką.
Šiame darbe pirmiausia aptarsiu pačią raštvedybos ir dokumento
sąvoką, dokumentų klasifikavimą, pagal pagrindinius požymius ir dokumento
apyvarta.
Taigi nežiūrint įstaigų dokumentų įvairovės jie turi būti rengiami
taip, kad įstaigos veiklos dokumentavimo procesas būtų paprastesnis,
greitesnis ir kokybiškesnis.

1. TEORINĖ DALIS
1.1 Raštvedybos sąvoka

Taip jau susiklostė Lietuvos istorinės sąlygos, kad ilgus jos
amžius raštvedyboje buvo vartojamos svetimos kalbos: lotynų, vokiečių,
senoji slavų,...