Raštvedyba

Referatas
 5
Microsoft Word 306 KB
43 puslapiai

TURINYS
Įvadas 2
Raštvedybos sąvoka 3
Dokumento sąvoka 3
Bendrieji dokumento įforminimo reikalavimai 5
Formuliaras- rekvizitų visuma 6
Blankai 7
Rekvizitų spausdinimo taisyklės 8
Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema 18
Organizacinių dokumentų įforminimas 19
Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema 24
Tvarkomųjų dokumentu įforminimas 25
Informacinių siunčiamųjų dokumentų įforminimo schema 30
Informacinių dokumentų įforminimas 31
Informacinių vidaus dokumentų įforminimo schema 33
Informacinių vidaus dokumentų įforminimas 34
Asmens dokumentai 40
Dokumentų apyvarta 44
Dokumentų registravimas 45
Bylų nomenklatūros sudarymas 46
Bylų formavimas ir įforminimas 49
Bylų ruošimas perduoti į archyvą ir perdavimas 51
Naudota literatūra 54

ĮVADAS

Šiuo metu visose įstaigose rašoma labai daug dokumentų. Kiekvienas iš mūsų su jais susiduriame bei naudojamės. Todėl turime mokėti teisingai ir vienodai rašyti bei įforminti dokumentus, kad jie būtų juridiškai galiojantys, garantuoti jų išsaugojimą ir suprasti dokumentų vertę. Dokumentai turi būti įforminami ir tvarkomi taip, kad kiekvienu momentu būtų galima juos surasti bei panaudoti jų informaciją. Taip pat pritaikyti kompiuterius ar kitą techniką, tiek raštvedyboje, tiek vėliau ir archyvuose.
Šio darbo tikslas susipažinti su raštvedybos, dokumento sąvoka, dokumentų klasifikacija, dokumentų unifikavimu, Lietuvos Respubblikoje galiojančiais standartais, rekvizitų rašymo taisyklėmis bei dokumentų įforminimo reikalavimais.

RAŠTVEDYBOS SĄVOKA

Raštvedyba - įstaigos ar įmonės dokumentų tvarkymas, to darbo sistema. Valdymo, gamybinė, mokslinė ar kitokia įstaigų bei žmonių veikla fiksuojama dokumentuose. Norint tuos dokumentus panaudoti, reikia ne tik juos parengti, įforminti, bet ir išsiųsti arba gauti, registruoti, kontroliuoti jų užduočių vykdymą, tam tikra tvarka juos grupuoti. Tinkamai organizuoti šie darbai tobulina įstaigos valdymą, padeda operatyviau surasti bei panaudoti reikalingą informaciją, garantuoti dokumentų saugumą ir parengimą perdavimui į archyvus tolesniam saugojimui.
Raštvedyba yra valdymo proceso sudėtinė dalis, svarbus šio proceso elementas.
Raštvedyba - institucijos veiklos dokumentavimas ir tos veiklos dokumentų tvarkymas.
Veiklos dokumentavimas - tai nustatytos formos dokumentų, susijusių su kuria nors valdymo funkcija, rengimas. Įmonės veikla atsispindi jos raštvedyboje ir korespondencijoje. Dokumentai rengiami, kad būtų galima laiku atlikti valdymo veiksmus, fiksuoti jų turinį: pvz:. Institucijų valdymo veikla išreiškiama...