Rašiniai

Adolfas hitleris. Aloizas šiklgruberis gime 1837m. Birželio 7d. Štroneso kaime. Kai aloizui buvo beveik 10 metu numire jo motina ir patevis atsisake posunio. Marija ana šiklgruber buvo netekejusi. Berniukas buvo auklejamas chidlerio brolio - johano nepomuko - namuose. Budamas trylikos metu aloizas pabego iš namu i viena ten isitaise mokiniu pas batsiuvi po penkeriu metu stojo tarnauti i ...
Istorija,  Rašiniai,  6 psl.
2011 06 25
Civiliniai teisiniai santykiai. Civilinio teisinio santykio samprata. Civilinis teisinis santykis- tai toks visuomeninis santykis kurio. Dalyviai turi civilinės teisės normų nustatytas ar jų leidžiamas. Subjektines teises ir pareigas. Civilinis teisinis santykis yra valinis. Santykis. Valia pasireiškia pirmiausiai pačia teisės norma reguliuojančia. Tą visuomeninį santykį. Civ. T. ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Po xix a. Sukilimų pirmojo pasaulinio karo gaisrų ir kitokių negandų jonavai didžiausius sukrėtimus buvo lemta patirti penktąjį dešimtmetį. Apie pirmąją sovietinę okupaciją jonavoje karą ir pokarį rašyti nelengva. Šis laikotarpis ir jo įvykiai tokie prieštaringi savo vertinimais kad turbūt geriausias vertintojas yra pats laikas ir istorija tuo labiau kad daugelio liudytojų ...
Istorija,  Rašiniai,  41 psl.
2011 06 25
Amazonės. Amazonės pasak graikų atsikėlė iš skitijos ir trys jų gentys įsikūrė prie temiskiros miesto kapadokijoje esančioje prie juodosios jūros thermodono upės rajone. Herodotas ir aischilas mini jas gyvenus kaukazo prieškalnėse ir prie azovo jūros meotidės ir tanajo upių apylinkėse. Kiekviena amazonių gentis įkūrė po miestą. Ten viešpatavo apie 400 m. Mergaitės buvo ...
Istorija,  Rašiniai,  3 psl.
2011 06 25
Įvadas. Senovės antikoje kuriantis ir keičiantis imperijoms neišvengiamai vykdavo karai mūšiai dėl didesnių imperijos teritorijų turto vergų ir t. T. Augančioms imperijoms reikėjo vis daugiau materialinių resursų reikėjo vis daugiau žmonių karių. Imperatorių užmojai buvo vis didesni. Ta puikiai atspindi ir iii a. Prieš kristaus gimimą. Kai šiaurinėje ir pietinėje ...
Istorija,  Rašiniai,  6 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Rašiniai,  5 psl.
2011 06 25
...
Istorija,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Norint kiek galima teisingiau išnagrinėti baudžiavos panaikinimo valakų reformos temas reikia paanalizuoti nuo ko visa tai prasidėjo ir kas davė tam pagrindą. Xv a. Lietuvą valdant vytautui jau buvo grindžiamas kelias baudžiavos atsiradimui. Ldk bajorai vytauto valdymo laikais buvo įgyję didelę reikšmę su jais buvo tariamasi visais svarbesniais reikalais. Nuolat didėjanti grūdų ...
Istorija,  Rašiniai,  9 psl.
2011 06 25
Kaip žlugo roma. Imperijos negalima nukariauti jei ji nesugriūva pati. Roma pradėjo griūti iš vidaus didžiausios savo galybės laikais iii amžiuje. Prasidėjo nuo patriotizmo stokos. Valdančioji politikierių bei milijonierių viršūnė vis mažiau paisė tautos gerovės valstybės interesų. Imperija jiems atrodė tokia galinga jog paskiro asmens veiksmas kad ir kažin kaip netikęs ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Jungtinių tautų organizacija santrumpa – jto anksčiau vadinta suvienytųjų nacijų organizacija arba sno yra tarpvalstybinė organizacija kurią sudaro 192 valstybė t. Y. Praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės išskyrus vatikaną ir nepripažintą taivaną. Lietuva į jto priimta 1991 m. Rugsėjo 17 d. Jungtinių tautų organizacijos tikslai. Siekti išsaugoti ...
Istorija,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Data įvikiai. 395m. Romos imperija padalyta į rytu romosbizantija ir vakarų romą. 527-565m. Imperatoriaus justino valdymas. Bizantijos klestejimo laikas. 529m. Parengtas ir išleistas justiniano kedeksas. 717-718m. Konstantinopolį apsiaute arabai. Apsiginti miestiečiams padejo graikų ugnis. 975-1025m. Vasilijus2 - bulgarų žudiko valdymas. Po vieno mūšio jis įsake apakinti 15000 ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Ar reikia bijoti žydų. Leidybinė įmonė vitiaz 127644 maskva pd 29 korčiaginui viktorui ivanovičiui siūlo rusų patrioto bibliotekėlę. Fiodoras dostojevskis evreiskij vopros. Genri ford meždunarodnoje evreistvo. Duglas rid spor o sione. Sionskije protokoly. V. V. Šulgin čto nam v nih ne nravitsa. A. Selianinov evrei v rosiji. G. Bostunič masonstvo i ruskaja revoliucija. Petr šibin ...
Istorija,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Džiaugsmas kančia ir laimė. Antikos žmonių pasaulėžiūroje. Tikriausiai jau nuo tu laikų kai žmogus pirmą kartą iškėlė sau klausimą kaip įkurti ugnį jis susimąstė ir apie tai kodėl jo gentainiui tai pavyko geriau. Gaila bet fosilijos deja neparodo kas vis dėlto paversdavo akmens amžiaus žmogų laimingu. Gerai taip kaip yra. Pakanka didelio mamuto urvo ir ugnies. Tačiau ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Didingosios babilonijos karalystės raida. Vėlyvaisiais šumerų gyvenimo amžiais babilonas buvo nežymus miestas xix a. Pr. Kr. Pradžioje mesopotamijos miestai dėl nesibaigiančių karų nusilpo. Tuo pasinaudojo babilonas. Žodis ?babilu? išverstas iš akadų kalbos reiškia ?dievo vartai?. Tačiau ne dėl to babiloną vadiname didinguoju. Jis kurį laiką garsėjo visame senovės ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Antrojo pasaulinio karo priežastys ir pasekmės. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dieną ir baigėsi – 1945 metų rugsėjo 2 dieną. Šį karą pradėjo vokietija vadovaujama adolfo hitlerio. Vokietija kaip jokia kita šalis turėjo svarių priežasčių pradėti karą tačiau ji nepagalvojo apie skaudžias pasekmes. Karui pradėti buvo nemažai priežasčių. Viena ...
Istorija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25