Rašiniai

Lietuvių tautos trėmimai. Masiniai trėmimai sugriovė daugelio lietuvių gyvenimą. Baigėsi jų svajonės planai mintys apie geresnį rytojų. Prieš akis buvo tik tolima kelionė į nežinomybę. Svetimame krašte tremtiniai turėjo tik vieną tikslą - išgyventi. Čia jų gyvenimas buvo kaip tikras pragaras. Šiandien sunku mums įsivaizduoti tai ką mūsų seneliai turėjo išgyventi. ...
Istorija,  Rašiniai,  11 psl.
2011 06 25
Gražinos patrauklumas ir vyriškumas. Moteris - mūšio siela ir kariuomenės vadė. Didvyriškas gražinos žygdarbis. Meilė tėvynei - tauriausias jausmas. Prieš kelis šimtus metų adomas mickevičius sukūrė romantinę istorinę poemą ?gražina?. Kūrinio pagrindinė veikėja ir yra gražina kurios paveiksle autorius įkūnijo pačius svarbiausius moteriškus ir net vyriškus bruožus. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Adventas. Kūčios. Kalėdos. Rėda kalėdiniame virsme. Kalėdinis virsmas yra priešprieša vasarvidžio virsmui. Jeigu rasos šventė švenčiama augalijai pasiekus aukščiausią suvešėjimo tašką ? kupą tada augalija subręsta tiek kad gali pradėti naują gyvybę tai kūčios kalėdos švenčiamos didžiojo augalijos nuovargio nusikalėjimo panirimo į maros sritį metu. Jeigu ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  22 psl.
2011 06 25
Šio skyriaus tikslas – pateikti informacijos kuri padėtų tobulinti bendravimo įgūdžius išreikšti save klausytis kitų elgtis sudėtingose situacijose. Todėl šiame skyriuje kalbėsime apie tai kas nulemia vadovo bendravimo proceso kokybę - sugebėjimus aiškiai suprantamai trumpai reikšti mintis kalbėti auditorijai sugebėjimus išklausyti suprasti pašnekovą teikti grįžtamąjį ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  6 psl.
2011 06 25
Gražinos paveikslas a. Mickevičiaus. Poemoje ?gražina?. Adomas mickevičius vienas žymiausių romantizmo epochos rašytojų. ?gražina‘‘ jo poema apie klastą ir didvyriškumą. Kunigaikščio žmona gražina nebe pirmos jaunystės bet vis dar gražiausia mergina. Jos veidas ir kūnas buvo labai dailūs. Veido bruožai labai moteriški ir kupini išminties. Ūgiu ir išvaizda buvo labai ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Antanas baranauskas. 1835-. Žymiausias 19 a. Lietuvių poetas. Pagrindinis jo kūrinys – poema. ?anykščių šilelis?. Gimė poetas anykščiuose gausioje valstiečių šeimoje. Vaikai. Gyveno miesto pakrašty. Tėvai sunkiai vertėsi bet į baudžiavą. Nėjo. Vaikystė sunki ir varginga nuo mažens ganė bandą dirbo sunkius ūkio. Darbus bet buvo linksmas labai mėgo dainas ir pats ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Gyventi dėl kitų ar gyventi sau. Visi žmonės gyvenantys šiame pasaulyje yra skirtingi ne tik savo rase kalba ar religiniais šsitikinimais bet svarbiausia kad jie skiriasi savo charakteriu ir požiūriu į gyvenimą kylančias problemas. Vieni žmonės yra egoistiškibesirūpinantys tik juos dominčiais dalykais ir problemomis kiti tuo tarpu pamiršta apie save ir rūpinasi kitais. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Adomas mickevičius. Gražina. Rašinys. Gražina – vyriškos dvasios moteris. Adomas mickevičius parašė epinę poemą ?gražina? šio kūrinio tema – lietuvių kova su kryžiuočiais. Gražina buvo ištekėjusi už kunigaikščio liutauro. Ji buvo labai graži. Gražina mylėjo savo vyrą patardavo jam įvairiais klausimais. Gražina mėgo jodinėti. Ji buvo vyriškos dvasios bet ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
A. Baranausko poema- giesmė miško. Grožiui. Antanas baranauskas gimė 1835m. Anykščiuose. Tai vienas iš žymiausių romantizmo epochos poetų. Per dvejas 1858 ir 1859m. Vasaros atostogas a. Baranauskas parašė savo įžymiausią kūrinį poemą anykščių šilelis?. Sukurti poemą paskatino protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą noras lygiuotis į a. Mickevičių. Poema anykščių ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Mieloji mokytoja. Turbūt jūs labai nustebsite gavusi mano laišką nes pakankamai ilgą laiką tarppusavyje nepalaikėme jokių ryšių. Taip pat jums tikriausiai kilo klausimas kodėlgi po tiek daugel metų nusprendžiau jums parašyti. Tai buvo tiesiog viena akimirka. Sėdėdama minkštame fotelyje. Ir skaitydama dukrelės vaikišką knygelę prisiminiau savo gražios vaikystės laikotarpį. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Lapino paveikslas vinco krėvės ?skerdžiuje?. Vincas krėvė – lietuvių literatūros klasikas. Jis rašė apysakas pasakymus dramas ir kitų žanrų kūrinius. Labiausiai rašytojas vertino žmogaus pasaulio suvokimą artumą gamtai. Apsakyme ?skerdžius? jis atskleidžia senąjį lietuvos kaimą ir jo gyvenimą. Seniausias kaimo gyventojas lapinas yra pagrindinis apsakymo herojus. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Rašinio ?lapino paveikslas v. Krėvės ?skerdžiuje? planas. I. Įžanga. Lapinas – pagrindinis apsakymo veikėjas. Ii. Dėstymas. Keistuolis paslaptingas lapinas. Išskirtinė lapino ?profesija?. Išorinis portretas. Lapinas ir turtai. Santykiai su kaimo žmonėmis. A pasakorius melagis bet ir jautrus. B leidžiasi pajuokiamas bet turi ir orumo. C dėmesingas kaimo žmonėms. D myli vaikus. E ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Kuprelis. I. Šeiniaus romane ?kuprelis? atsispindi ryškūs impresionizmo bruožai. Romane yra daug impresionizmo bruožų tai kaip svarbiausia tema meilė išskirtinis personažo peveikslas impresionizmui budingas rašymo stilius. Romane ?kuprelis? aprašomas individualus netipinio personažo paveikslas. Šeinius kupreliui suteikė individualų paveikslą su dvasiniu ir jausmų pasauliais. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25