Rašiniai

A. Baranauskas tai -dabartimi nusivylęsvis atsigręžiantis į praeitį poetas romantikas.. Kalnai kelmuoti pakalnės nuplikę. -tai turbūt tie žodžiai kurir geriausiai gali apibudintipoeto nusivylimą dabartimi. Taip gražiai vaizduojantis gamtą poetas nori išryškinti meilę savajai gimtineijos grožiui. Augalų pasaulį autorius aprašo labai vaizdingaikūrinyje daug epitetų kurie ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Baltaragio malūnas. Baltaragis yra šio kūrinio pagrindinis veikėjas dėl kurio kaltės veiksmas vystosi į prieki. Šis pagyvenęs žmogus yra kalčiausias dėl visų kūrinio veikėjų nesėkmių ir išgyvenimų. Visų pirma aš jį kaltinu dėl žmonių išnaudojimo. Uršulė yra viena iš tų veikėjų kurią baltaragis pažemino įskaudino ir negailestingai išnaudojo. Nepaisant jos ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
?kam aš ir kodėl?. Pagal j. Marcinkevičiaus drama mažvydas. ?mažvydas?- antroji justino marcinkevičiaus trilogijos dalis. Tai poetine drama kurios centre- istorinė asmenybe. Veiksmas vyksta xvi a. Kai gimė raštija lietuvių kalba. Pagrindinis herojus- pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas. J. Marcinkevičius meniskai interpretuoja mažvydo biografiją bet autoriui rupėjo ne tikslūs ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Įspūdingas įvykis. Saulei šildant žemę prasideda mano vasarą. Šiltas oras ir saules spinduliai padeda pamiršt ta sunkia pamokų naštą. Vasara toks metų laikas kai įvyksta daug smagių ir nelabai jau laimingų istorijų. Viena iš jų atsitiko man labai saulėta šiltą vasaros diena. Kai termometras jau rodė vos ne trisdešimt laipsnių ir nuo karščio rodėsi miražai aš ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Food and drink. There are no people in the world who don’t need a food and drink. Every one of us needs food and drink to survive. In whole world eating habits are different. Canada’s most famous dish is pancakes with maple syrup one of britain’s best-known meals is fish and chips any irish person will tell you that the best irish stew is the one their mother makes a burger and fries is by ...
Anglų kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Vienas žymiausių ir turbūt įdomiausiais vinco mykolaičio- putino 1893- 1967 romanas yra ?altorių šešėly?. Jis sudarytas iš trijų dalių ?bandymų dienos? ?eina gyvenimas? ?išsivadavimas?. ?altorių šešėly? galima apibūdinti kaip intelektualinį psichologinį romaną. Jo sandara grindžiama beveik išimtinai vieno žmogaus vidinių išgyvenimų analize pasakojime dėmesys ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Henrikas radauskas 1910-1970 - nepriklausomos lietuvos lyrikas augęs ir brendęs lietuvoje kūrybos viršūnių pasiekęs išeivijoje. Henrikas radauskas gimė 1910m. Krokuvoje lenkijoje. Augo gikonių kaime rozalimo valsčiuje panevėžio apskrityje. Pirmąjį pasaulinį karą praleido rusijoje sibire novo-nikolajevske lankė pradžios mokyklą. 1921m. Grįžo į lietuvą. Mokėsi panevėžio ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Kuprelio paveikslas ignas šeinius parašė kūrinį ?kuprelis?. Tai buvo pirmasis impresioniztinis kūsinys lietuvoje. Jis buvo parašytas rėmine kompozicija tai yra pasakojimas pasakojime. Kuprelis visą savo gyvenimo istoriją papasakojo jam i pagalbą atėjusiam jaunuoliui. Pagrindinis kūrinio veikėjas buvo kuprelis vardu olesis. Jis nuo pat kūdikystės buso našlaitis ir gyveno su ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Moteriškumo samprata a. Mickevičiaus poemoje ?gražina?. A. Mickevičius-romantizmo epochos menininkas. Vienas iš garsiausių jo kūrinių-poema ?gražina?. Šiame kūrinyje pagrindinė tema-lietuvių kova su kryžiuočiais. Poemoje atsiskleidžia savitas rašytojo požiūris į moterį. Tai jaučiame skaitydami posmus apie gražina kuri yra viena iš pagrindinių kūrinio veikėjų. ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Manau kad šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas turi kovoti už save nes niekas kitas tavimi nepasirūpins. Visuomenėje – kaip ir gamtoje – nugali stipriausi ir geriausi. Kartu su demokratija gavome ne tik daugiau teisių tačiau ir pareigų. Kadangi niekam nepriklausom mumis niekas ir nesirūpina todėl daug ką turime padaryti patys. Tiesa tai daug geriau nei kam nors priklausyti nes ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Visą kaimo moters dalią dažnai nepaprastai sunkią patyrė rašytoja vyro nesupratimą girtuokliavimą vaikų ligas ir nelaimingai susiklosčiusius likimus. Tačiau bėdos ir vargai tik dar labiau grūdino moters dvasią skatino norą įveikti sunkumus pavertė ją ryžtinga ir atkaklia. Viską nugalėjo jos optimizmas ryžtas valia nors ir pasiguosdavo jog nėra tokio skausmo kurio mano ...
Lietuvių kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
My favourite famous people. I’m going to speak about person which coherent with movies. First of all i want to say that my favourite sort of movie is a comedy. So i want to tell about one of the most famous and popular actor – jim carrey. He was born january 17 1962 in ontario canada. Jim was the youngest of four children in his family. Each movie with this actor is so amazing that i and i ...
Anglų kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
I am a pupil of the 9th form of a secondary school in vilnius. Our school gives general education. When at school children study russian russian literature history and social sciences mathematics physics chemistry geography and foreign languages. My school is not far from my place. It takes me a 10-minute walk to get there. The school is not a big one. It occupies a four-storied building. On the ...
Anglų kalba,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25