Rankių serviravimas

Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Stalo serviravimas referatas. Stalo serviravimas referatas.

TURINYS

TURINYS 1
Įvadas 2
1. Stalo įrankių tipai 3
1.2. Asmeninio naudojimo įrankiai 3
1.3. Kaip naudotis šaukštu, peiliu ir šakute 5
1.4 bendro naudojimo įrankiai 6
2. Pagrindiniai stalo serviravimo principai 7
3. Šventinio stalo serviravimas 10
išvados 13
LITERATŪRA 14
PRIEDAI 15

ĮVADAS

Užmarštin nuėjo tie laikai, kai aukštuomenės puotose maistas iš bendrų indų buvo imamas rankomis, jo likučiai metami ant grindų čia pat besisukantiems šunims, o rankos valomos į jų kailius. Tobulėjant žmogaus buičiai, išaugo ir estetiniai poreikiai: žmogui prireikė geresnio drabužio, gardesnio valgio, gražiau padengto stalo. Kasdieninio stalo serviravimas šiandien jau tapo įprastu dalyku, o šventinio stalo puošimas – šiokiu tokiu rūpesčiu.
Nebeužtenka taisyklingai ant stalo sudėtų tarpusavyje derančių indų, taurių bei įrankių. Reikalinga bendra stalo harmonija, spalvų dermė ir šventinė nuotaika.


Darbo objektas: Stalo įrankiai ir serviravimas.
Darbo tikslas: Pristatyti stalo įrankius, trumpai aptarti serviravimą.
Darbo uždaviniai:
1. Pristatyti stalo įrankius ir trumpai aptarti jų naudojimą;
2. Išvardinti pagrindinius stalo serviravimo ypatumus;
3. Trumpai apibūdinti šventinio stalo serviravimą.
Darbo raktiniai žodžiai: kordas, serviruotė, švediškas stalas.

Darbo metodika: mokslinės literatūros analizė.

1. STALO ĮRANKIŲ TIPAI

Pagal paskirtį stalo įrankiai skirstomi:
• Asmeninio naudojimo (skirti valgyti);
• Bendro naudojimo (skirti maistui paimti iš bendrų indų);
• Pagalbinius (skirti valgiui gaminti).

1.2. Asmeninio naudojimo įrankiai

Didysis peilis ir šakutė (6) skirti valgyti antruosius patiekalus, išskyrus žuvį. Didžioji šakutė dar gali būtin naudojama kaip įrankis įsidėti iš bendro indo (neturint specialios), jei patiekalas be garnyro. Jei patiekalas pateikiamas su garnyru, dedama šakutė ir šaukštas.
Karštiems žuvies patiekalams valgyti naudojami didieji žuvies įrankiai (7). Jie yra tokio paties dydžio kaip ir mėsos įrankiai, tik peilis lopetėlės formos, o šakutės vidurinė įpjova gilesnė.
Užkandžių įrankiai – tai peilis ir šakutė užkandžiams (8). Jais valgome šaltus užkandžius ir kaikuriuos karštus (blynelius, karštus sumuštinius, kiaušinienę). Užkandžių įrankiai yra šiek tiek mažesni už pagrindinius įrankius.
Įrankiai žuvies užkandžiams, dar vadinami mažaisiais žuvies įrankiais, yra tokio pat dydžio kaip ir pagrindiniai užkandžių įrankiai, jų forma – kaip didžiųjų žuvies įrankių.
Pagrindiniai deserto įrankiai – tai peilis,...