Ragrindinė funkcija

Konspektas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

Pagrindinė funkcija
Darbuotojų atranka - tai kiekvieno kandidato asmeninių bei profesinių savybių įvertinimas, atsižvelgiant į darbo vietos reikalavimus, ir sprendimas apie kadidato tinkamumą darbui.

Nustatyti darbo specifika (kokia yra nauda)
Efektyvios atrankos prielaidos:
1. Atrankos technologija: darbo analizė ir pasiruošimas (kriterijai, informacijos rinkimo metodai, klausimų kandidatams parengimas)
2. Atrankos komisijos įgūdžiai ir patirtis atrankose – ypač interviu
3. Kandidato sugebėjimas pristatyti – įvaizdis

1. Atrankos procesas
Etapai
1. Konkrečios pozicijos darbo aprašymo ir specifikacijos apžvalga.
2. Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojui tikslinimas ir papildymas: išsilavinimas bei kvalifikacija, patirtis, techniniai įgūdžiai, sugebėjimai, asmeniniai bruožai ir kt.
Kvalifikacinių reikalavimų pagrindu formuojami asmeniniai atrankos kriterijai.
3. Informacijos apie kandidatus rinkimo metodai.
4. Kandidatų paieška. Kandidatų paieškos šaltiniai – išoriniai ar vidiniai.
5. Pirminė atranka – dokumentų analizė, kuria gali papildyti trumpas interviu. Pirmojo pokalbio tikslas – patikslinti formalius duomenis, kuriuos pateikė kandidatai. Pirminė atranka vykdoma tikslu atrinkti kandidatus, kurie netinka organizacijai pagal esminius kriterijus (išsilavinimas, patirtis ir pan.)
6. Pagrindinis įdarbinimo pokalbis.
7. Sprendimas apie priėmimą į darbą.

2. Darbo analizė
Darbo analizė – tai procedūra, skirta apibrėžti konkrečių darbų pobūdį ir žmonių, kurie tūrėtų būti pasamdyti jiems atlikti, savybes.

Darbo analizės metu tiriama:
· Pirma – ką konkrečiai darbuotojas turi atlikti (darbo aprašymas);
· Antra – kokios asmeninės charakteristikos, profesinė patirtis, išsilavinimas ir t.t. yra reikalinga darbo atlikimui (darbo specifikacijai)

2.1. Darbo aprašymas ir specifikacija.
I. Darbo aprašymas.
1. Bendra pozicijos charakteristika : pareigos, padalinys, ryšiai su kitais padaliniais, karjeros galimybės, pavaldumas (kam konkrečiai yra pavaldus), apmokėjimas,m darbo sąlygos. Tai formali informacija.
2. Bendra darbo charakteristika: apibendrintos funkcijos arba darbo struktūra – ką turi atlikti darbuotojas šioje pozicijoje.
3. Darbo turinys – išsamus funkcijų (veiklų) sąrašas – ką konkrečiai turi atlikti darbuotojas šioje pozicijoje.
II. Darbo specifikacija – tai profesinės darbuotojo charakteristikos.
Darbo specifikacija – tai konkretūs reikalavimai darbuotojui t.y., profesinės ir asmeninės charakteristikos, reikalingos šiam darbui atlikti. Savybės dažniausiai yra nustatomos kartu su darbo funkcijomis....