Radikalioji ir neoradikalioji kriminologija

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

1. ĮVADAS

Kiekvienas mokslas, kad ir kokią gyvenimo srity ar mokslo šaką jis
beapimtų, turi praeiti nemažą istorijos atkarpą, kad galėtų nusistovėti
arba vystytis ir tobulėti toliau. Kiekvienas mokslas atsiranda nuomonių
kovoje: vienas koncepcijas keičia kitos, tai kas kažkada atrodė neginčytina
tiesa, vėliau traktuojama kaip klaida; tai ,aks iš pradžių buvo tik
kritikuojama ar net kėlė šypsena, vėliau neretai pasirodydavo tiesa”[1].
Taigi ir kriminologijos mokslas vystėsi ilgai ir palaipsniui, jo
vienos teorijas keisdavo kitas, arba jos įsivyraudavo ir viešpataudavo tol,
kol niekas neatrasdavo tam laikotarpiui geresnių bei priimtimesnių.
Šis mokslas ėjo ilgą kelią, o visų pirma todėl, kad jo tyrinėjimo
objektas yra ir iki šių dienų aktualus bei sukelia daug diskusijų. Kadangi
nusikalstamumas dar ir dabar yra opiausia pasaulyje problema, kurios
nustumti į šalį niekada ir nepavyktų.
Taigi kriminologija – tai mokslas apie nusikalstamumą.
Nusikalstamumas, atrodo bauginantis žodis, sietinas tik su daroma žala mūsų
gyvenime.
Taip tai iš tiesų baisi sąvoka, bet ji niekada niekur nebuvo dingusi
iš mūsų istorijos. Ji praėjo daug, turėjo įvairiausių teorijų, kurios
vienos išnyko, kitos papildė naujas.
Taigi kriminologijos mokslas apima daugelių teorijų, tačiau šiame
darbe apžvelgsime tik kelias iš jų: tai radikalioji ir neoradikalioji
kriminologija.
Šiame darbe panagrinėsime nusikalstamumo kilimo priežastis, tokias
kaip socialinė nelygybė, skurdas, žemas išsimokslinimas ir pan.

2.Radikalioji kriminologija

Karlas Marksas ir F.Engelsas, tai du mokslininkai su kuriais ir
siejama radikalioji kriminologija. Taigi , kaip minėjau, kriminologija –
mokslas apie nusikalstamumą. O kur gi tą nusikalstamumą ir įžvelgė mūsų du
paminėti mokslininkai?
K.Marksas: pagrindinės nusikalstamumo priežastys – klasinėje
visuomenėje[2]. Kadangi K.Marksas buvo teisininkas ir laikėsi blaivaus
požiūrio į teisę, ir siekė viską pažinti iš tikrovės, o ne iš vadovėlių.
Pagrindinės teorijos rėmėsi socialine nelygybe ir klasių kovose. “Tikrieji
istorijos kūrėjai yra ne atskiri žmonės, o būtent klasės: vergų
pasipriešinimas sugriauna vergovę, iš tų griuvėsių leisdamas iškilti
feodalams ir jų išnaudojamiems valstiečiams, miestiečiams bei pirkliams, o
visų pastarųjų pasipriešinimas feodalams iškelia buržuaziją ir jų
išnaudojamą darbininkiją”[3].
Taigi šių abiejų mokslininkų teorijos yra aiškiai pabrėžiančios
materialumą. Kodėl atsiranda nusikalstamumas- nes jis paremtas socialine
nelygybe,...