Pvm nuostatų taikymas įmonėje x

Rašinys
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 2
1.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS” 3
1.1. PVM objektas 3
1.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė 3
1.3.PVM tarifai 4
1.4.PVM atskaita 5
1.5. Prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, PVM mokėtojų 7
registravimas ir jų prievolės 7
IŠVADOS 9
NAUDOTA LITERATŪRA 10

ĮVADAS

Kiekviena valstybė turi turėti atitinkamus pajamų šaltinius, iš kurių gaunamos lėšos būtų kaupiamos atitinkamuose valstybės pingų fonduose ir naudojamos jos vykdomoms funkcijoms finansuoti.
Pats seniausias ir svarbiausias valstybės pajamų šaltinis yra mokesčiai.
Lietuvoje virš 90 procentų valstybės bei savivaldybės biudžetų įplaukų sudaro mokesčių pajamos. Didžiausią nacionalinio biudžeto įplaukų dalį sudaro pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizai.
2005 metais pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėta beveik 6,4 milijardo litų. Kitiems mokesčiams padengti iš PVM permokų skirta daugiau kaip 1,3 milijardo litų. Mokesčių mokėtojams grąžinta daugiau kaip 1,3 milijardas litų. Valstybės pajamos iš PVM - daugiau kaip 3,7 milijardo litų.
Šiame darbe išnagrinėsime kaip taikomos PVM nuostatos ir kokios piniginės prievolės atsiranda UAB “Krantas”. kurios vykdoma ekonominė veikla- laivų švartavimas, transporto paslaugos.

1.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS”

1.1. PVM objektas


UAB“Krantas“ teikia laivų švartavimo paslaugas Klaipėdos uoste bei transporto krovinių pervežimus Lietuvos teritorijoje. Tai yra tipinė įmonės veikla, iš kurios įmonė uždrba daugiausiai pajamų. Šios teikiamos įmonės paslaugos yra PVM objektas, nes tenkina visas PVM Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies sąlygas :
1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;
2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.

1.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė

Pagal PVM Įstatymo 14 straipsnio 1 dalį prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Kadangi UAB „Krantas“ teikiamos paslaugos nėra ilgalaikės paslaugos, t.y. kurios būtų teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, o atlygis, neišrašius sąskaitos, už suteiktas paslaugas nėra gaunamas vėliau nei...