Putino margi sakalai analiz4

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Margi sakalai analize. Margi sakalai analize. Margi sakalai eilerascio analize. Margi sakalai eilerascio analize. Margi sakalai tema. Eilėraščio margi sakalai analizė. Putino margi sakalai analize. Margi sakalai - analize.

Vincas Mykolaitis – Putinas – poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, vertėjas, universiteto profesorius. Jo simbolistinių eilėraščių rinkinys ,,Tarp dviejų aušrų“ – tai viena jo kūrybos laikotarpio knygų, raginanti įsiklausyti į žmogaus vidinį pasaulį ir išgirsti ne tik širdies, bet ir proto balsą. ,,Margi sakalai“ – tai V. Mykolaičio – Putino kūrybos simbolistinis eilėraštis.
Putino eilėraštyje ,,Margi sakalai“ į žemę yra žvelgiama iš aukštai, tai yra iš dangaus. Sakalai paliko žemę, nes jiems atsibodo laukti, kada gi ji ir vėl bus tokia pat graži ir šviesi. Jiems atrodo, kad žemė yra paskendusi tamsoje, aptemusi : ,,Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę.“. Taip pat sakalai paliko žemę dėl to, kad norėjo gyventi geriau, jie skrido savo svajonės link. Jie svajojo apie šviesesnę žemę : ,,Ir miegančios žemės laukus ir uolynus/Paversim į žėrinčius saulės gėlynus“.
Eilėraščio ,,Margi sakalai“ laikas palaipsniui keičiasi iš būtojo į busimąjį. Pasakotojas iš pradžių pasakoja kada sakalai pakilo į dangų : ,,Lydėdami gęstančia žarą, vėlai“, o paskui paaiškina kodėl jie išskrido ir paliko žemę : ,,Iš josios vainiko nuskinsim leliją“ , ,,Paversim į žėrinčius saulės gėlynus“. Sakalai pakilo į dangų saulei besileidžiant, o kai išaušo nauja diena jie nebegrįžo atgal į žemę.
Iš pirmųjų keturių eilėraščio eilučių susidaro...