Psichoze

 5
Microsoft Word 78 KB
8 puslapiai

Įžanga

“Visuomenės ir individo laisvė, klestėjimas ir tobulėjimas yra svarbiausios žmogaus vertybės. Jos bus pasiektos, jei gerai informuoti piliečiai galės naudotis savo demokratiškomis teisėmis ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kūrybiškas dalyvavimas ir demokratijos plėtra priklauso nuo pakankamo švietimo ir nuo galimybės laisvai ir nevaržomai naudotis žiniomis, idėjomis, kultūra ir informacija. Viešoji biblioteka, vietiniai žinijos vartai, sukuria pagrindines individo ir visuomenės grupių visą gyvenimą nenutrūkstančio mokymosi, nepriklausomų sprendimų ir kultūrinio tobulėjimo sąlygas.” (UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas 1994).
Šis Manifestas išreiškia UNESCO tikėjimą viešąja biblioteka kaip švietimo, kultūros ir informacijos gyvybine jėga, kaip esminiu veiksniu puoselėjant taiką ir dvasinę gerovę per vyrų ir moterų protus. Todėl pasirinkdamas organizaciją (įmonę, įstaigą ar kitą susivienijimą) kaip vadovavimo psichologijos savarankiško darbo tyrinėjimo objektą, pagrindiniai mano vidiniai motyvai ir įsitikinimai buvo priežastys, dėl kurių norėčiau panagrinėti tokią viešąją organizaciją kaip Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurioje, galima sakyti, užaugau ir subrendau kaip asmenybė ir pilnavertis visuomenės dalis.
Šio savarankiško darbo tikslas: trumpai apžvelgti Zarasų bibliotekos istoriją, pagrindinę veiklą; viziją, misiją; bibliotekos tradicijas, vertybes; organizacinę valdymo struktūrą; motyvavimo priemonės ir metodai, kurie taikomi Zarasų bibliotekos valdymo (vadovavimo) procese. O taip pat : įvertinti Zarasų bibliotekos vadovavimo stilių, nustatyti vadovavimo stiliaus charakteristiką; pritaikyti vadovavimo psichologijos teorinius aspektus prie praktinių stebėjimų, analizuojant esamą ir gautą informaciją apie Zarasų bibliotekos darbo vidinius santykius, elgseną, vadovavimo ypatybes.

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija

1923 m. gegužės 15 d. buvo įsteigtas Centrinio valstybės knygyno Zarasų skyrius. Prasidėjo bibliotekos kūrimas.
Bibliotekos užuomazgą sudarė kelios iš dvarų atgabentos be savininkų likusios ir išplėštos bibliotekos. Prie jų buvo prijungtas nemažas Zarasuose veikusios kultūros švietimo draugijos "Akstinas" rinkinys, keliasdešimt knygų dovanojo patys zarasiečiai, be to buvo nupirkta 221 knyga iš švietimo ministerijos skirtų lėšų.
1925 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Stulginskis paskelbė Seimo 1925 m. lapkričio 27 d. priimtą Švietimo Ministerijos Ežerėnų skyriaus vedėjo etatą.
1923 - 1932 metais įsigyta 5200 knygų, iš jų lietuvių kalba 42 rusų kalba - 40 %,...