Psichologinio konsultavimo pagrindai

Referatas
 5
Microsoft Word 160 KB
21 puslapiai

TURINYS

1. Psichologinio konsultavimo bendras apibūdinimas 3
1.1. Psichologinio konsultavimo apibrėžimas ir tikslai 3
1.2. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos ir skirtumai 6
1.3. Asmenybės teorija ir konsultavimo praktika 7
1.4. Konsultavimo proceso struktūra 9
2. Konsultanto vaidmuo 12
3. Reikalavimai konsultanto asmenybei 14
4. Konsultanto ir kliento kontaktas 17
4.1. Kontakto apibūdinimas 17
4.2. Terapinė atmosfera. Emociniai terapinės atmosferos komponentai 19
4.3. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje 21
5. Problemų įvertinimas 24
6. Psichologinio konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas 25
7. Etiniai psichologinio konsultavimo principai 28
Baigiamosios nuostatos 32
Literatūra 33

1. PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO BENDRAS APIBŪDINIMAS

Šiandien psichologai, gydytojai, pedagogai savo praktikoje susiduria su gausybe žmogaus problemų, kurias sunku, o kartais ir neįmanoma apibūdinti klinikiniais terminais, kurios negali būti „gydomos“ ar „sprendžiamos“ tradiciškai mediciniškai. Jas galima apibūdinti kaip kasdieninio gyvenimo problemas, susijusias su asmenybės formavimosi ir prisitaikymo sunkumais, tarpasmeninių santykių keblumais, socialinėmis problemomis (AIDS, narkomanija, alkoholizmu, skyrybomis, smurtu ir kt.), psichologinėmis krizėmis. Platus šių problemų ratas ir sudaro gana naujos srities, artimai susijusios su klinikine psichologija ir psichoterapija, - psichologinio konsultavimo – objektą.

1.1. Psichologinio konsultavimo apibrėžimas ir tikslai

H. M. Burks ir B. Stefflre (1979) pateikia tokį psichologinio konsultavimo apibrėžimą: „Konsultavimas grindžiamas profesiniu santykiu tarp pasirengusio konsultanto ir kliento. Šis santykis paprastai yra „asmuo-asmuo“, nors kartais jame gali dalyvauti ir daugiau negu du žmonės. Jis skirtas padėti klientams išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo erdvėje, ir išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai renkantis ir sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas“. Yra ir daugiau panašių psichologinio konsultavimo apibrėžimų, tačiau visi jie apima keletą svarbiausių elementų:
1) konsultavimas padeda žmogui veikti pasirinktinai;
2) konsultavimas padeda mokytis naujai elgtis;
3) konsultavimas skatina asmenybę tobulėti;
4)konsultuojant akcentuojamas kliento atsakingumas, t.y. pripažįstama, kad nepriklausomas, atsakingas individas pats gali priimti savarankiškus sprendimus esant tinkamoms sąlygoms, o konsultantas kuria sąlygas, skatinančias klientą valingai keistis;
5) konsultavimo esmė – kontaktas tarp kliento ir konsultanto. Jo...